Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
21/02/2019NO-Gjøvik : Innredning til produksjonsrom i sykehusapoteket på Gjøvik SykehusKun abonnenter17 dager
11/02/2019NO-Oslo: Ocean Space Laboratories, bistand til avklaringsfasenKun abonnenter5 dager
30/01/2019NO-Oslo: Naboansvarlig (grunneieravtaler) til Prosjektet Ny Vannforsyning OsloKun abonnenter6 dager
25/01/2019NO-VADSØ: NY Kabinettvaskedekontaminator til Akershus Universitetssykehus HFKun abonnenter4 dager
11/01/2019NO-VADSØ: Ventilasjonsfilter - nasjonal avtaleSykehusinnkjøp Hfutgått
29/11/2018NO-KJELLER: Veiledende kunngjøring på Laboratorie- og elektromedisinsk utstyr med forbruksmateriell Kun abonnenterVLD
16/11/2018NO-Trondheim: Anskaffelse av lab til campus ÅlesundNtnuutgått
08/11/2018NO-ELVERUM: Helsehuset Elverum - Anskaffelse av inventar og utstyr til legekontor, seremonirom og avfallsromElverum Kommuneutgått
23/10/2018NO-Telemark: Blodkulturskap til Sykehuset Telemark avd. Skien og NotoddenSykehusinnkjøp Hfutgått
10/10/2018NO-Haugesund: Laboratorie-automasjon, Helse Fonna HFHelse Fonna Hfutgått
04/10/2018NO-Lørenskog: Kabinettvaskedekontaminator til Akershus Universitetssykehus HFSykehusinnkjøp Hfutgått
03/10/2018NO-OSLO: 1004501 Livsvitenskapsbygget K202 Innredning bygg Totalentreprise med samspillStatsbyggutgått
03/10/2018NO-BERGEN: EX vivo totalentreprise versjon 2Helse Bergen Hfutgått
02/10/2018NO-BERGEN: 18/01532 Metabolske burHavforskningsinstituttetutgått
02/10/2018NO-Trondheim: Serviceavtale årlig kontroll av avtrekkskap og soneregulering NTNUNtnuutgått
31/08/2018NO-OSLO: Anskaffelse av sikkerhetsbenkerKun abonnenterKAT
23/08/2018NO-Finnsnes: Vintervedlikehold av veier og plasserKun abonnenterKAT
19/06/2018NO-Trondheim: Invitasjon til å stille ut på Sykehusbyggkonferansen 2018Kun abonnenterVLD
30/05/2018NO-DRAMMEN: Kontraktstildeling tilleggsleveranse elektronisk legemiddelhåndteringKun abonnenterKAT
18/05/2018NO-Finnsnes: Vintervedlikehold av veier og plasserLenvik Kommuneutgått