Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
29/09/2023NO-Ås: Prosjekteringsgruppe AUDMAX - 2. utlysningKun abonnenterKAT
29/09/2023NO-Møre og Romsdal: Rammeavtale for Konsulenttjenester arealplan og byggesakKun abonnenter28 dager
27/09/2023NO-Prestfoss: Ny 4-mannsbolig, Tislebakkveien 34, SigdalKun abonnenterKAT
27/09/2023NO-STAVANGER: Rehabilitering av Humpebrygga i SkeivikaKun abonnenter14 dager
26/09/2023NO-Tysnes: SIM - Tysnes MiljøsentralKun abonnenter24 dager
26/09/2023NO-SANDEFJORD: Etablering av fire småhus for midlertidig bosettingKun abonnenter37 dager
20/09/2023NO-BERGEN: BME FOR 2023-21 Kajakkbrygge Damsgård - Bedring av tilkomstKun abonnenterKAT
19/09/2023NO-Balsfjord: Utvidelse av Bergneset havnKun abonnenter14 dager
19/09/2023NO-BERGEN: D0490 EFU-10561 Bjørge utleieboliger - totalentrepriseKun abonnenter18 dager
18/09/2023NO-Bærum: 1000948 Bryn Barneskole - Totalentreprise NS8407 med samspillKun abonnenter15 dager
16/09/2023NO-Kvinnherad: P-1178 - Ny Husnes barneskule - 2. gangsutlysingKun abonnenter42 dager
16/09/2023NO-Viken: Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester, rammeavtaleKun abonnenterKAT
16/09/2023NO- Storebø: Austevoll friluftspark - Entreprise for bygging av skateanleggKun abonnenter21 dager
16/09/2023NO-Sauland: Planfagleg bistand til utarbeiding av ny arealdel av kommuneplanen for Hjartdal kommune 2023-2033Kun abonnenter11 dager
16/09/2023NO- Storebø: Austevoll friluftspark - Entreprise for rehabilitering av skoleplassKun abonnenter21 dager
15/09/2023NO-TØNSBERG: IE - 1029 - Bemannede boliger HedrumgateKun abonnenter53 dager
12/09/2023NO-Skien: Gatebruksplan og parkeringsstrategi for Skien sentrumSkien Kommuneutgått
11/09/2023NO-Harstad: Anleggs og driftsledelse Rødskjær næringsparkKun abonnenter9 dager
11/09/2023NO-St. Olavs hospital HF: Anleggsgartnertjenester til St. Olavs hospital HFKun abonnenter9 dager
09/09/2023NO-Skien: Landskapsplan, forprosjekt og detaljprosjekt for Bakkestranda i SkienSkien Kommuneutgått