Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
29/11/2018NO-Oslo: Totalentreprise - utskiftning av heis i Stovner Senter 16Kun abonnenter53 dager
29/11/2018NO-Oslo: Totalentreprise - utskiftning av 2 heisanlegg i Minister Ditleffs vei 22Kun abonnenter53 dager
29/11/2018NO-JAREN: Brandbu barneskole -anskaffelsens gjelder innkjøp av 1 stk. i - swim 1bassengheisGran Kommuneutgått
28/11/2018NO-Oslo: Brinken 49 - Utskifting av heisKun abonnenter39 dager
28/11/2018NO-Ålesund : Volda sjukehus, Renovering av akuttheis - E620 HEISKun abonnenter30 dager
28/11/2018NO-Oslo: Nedre Ullevål 11 - Modernisering av heisKun abonnenter35 dager
27/11/2018NO-HAMAR: 18/8608 - Anskaffelse av heisvedlikeholdKun abonnenter23 dager
27/11/2018NO-Rana: Ombygging eksisterende bygg, del 1 - elektroKun abonnenter7 dager
27/11/2018NO-Sandvika: Utskifting av to heiser - Skytterdalen 15-17Kun abonnenter25 dager
22/11/2018NO-SANDEFJORD: 18/30275 Konkurranse om bygging av Havreveien bofellesskapKun abonnenter38 dager
16/11/2018NO-Oslo: Heis 69 og 77 Ullevål sykehusKun abonnenter9 dager
16/11/2018NO-Oslo: Heis 8, 9 og 10 Aker sykehusKun abonnenter9 dager
14/11/2018NO-STAVANGER: Norsk Grafisk Museum - NybyggKun abonnenter7 dager
13/11/2018NO-Stavanger: SUS2023 - K6201 Varelagerheis og K6203 Sengelagerheis - Invitasjon til markedsdialog runde 2Kun abonnenterPIN
12/11/2018NO-BODØ: Utstyr Automasjon Polarsirkelen videregående skole Elektro AutomasjonNordland Fylkeskommuneutgått
07/11/2018NO-OSLO: R00574 - rammeavtaler på kontroll/ettersyn og vedlikehold av heiser i regionene Nord, Hålogaland, Midt, Vest, Østlandet og Forsvarsbyggutgått
02/11/2018NO-OSLO: 1803 Reparasjon og demontering av eldre trappeheiser og løfteplattformerNav Hjelpemiddelsentral Oslo Og Akershusutgått
02/11/2018NO-BERGEN: D0450 EFU-10156 Lotheveien utleieboliger, ombygging og rehabilitering - samspillsentrepriseBergen Kommuneutgått
02/11/2018NO-Bodø: Kjerringøy skole Rehabilitering med tilbyggKun abonnenter4 dager
31/10/2018NO-Trondheim: Anskaffelse av prosjektkontor Hjelset for Nytt sjukehus Nordmre og Romsdal (SNR), ombygging og oppgradering av ca 600 Kun abonnenterKAT