Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
26/02/2021NO-Norge: Kartlegge mikroplast og helse- og miljøfarlige stoffer på slipper og opplagsplasser med fritidsbåterKun abonnenter14 dager
25/02/2021NO-STEINKJER: Markedsdialog: fremtidens hurtigbåt del IIKun abonnenterVLD
23/02/2021NO-Trondheim: Laboratorieanalyser for produkterKun abonnenter26 dager
22/02/2021NO-Trondheim: Overvåking av miljøgifter i ferskvannsnæringsnett (MILFERSK-næringsnett) 2021-2025Kun abonnenter47 dager
19/02/2021NO-Trondheim: Omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel: markedskartlegging Kun abonnenter9 dager
18/02/2021NO-Trondheim: Miljøgifter i en urban fjord 2021-2025Kun abonnenter50 dager
12/02/2021NO-Bergen: Anskaffelse av hurtiggående fartøyKun abonnenterKAT
12/02/2021NO-Trondheim: Litteratursammenstilling på fjernmåling av naturtyper i våtmarkMiljødirektoratetutgått
11/02/2021NO-Trondheim: Screeningprogram 2021Kun abonnenter20 dager
05/02/2021NO-Trondheim: PFAS-analyse i sammenheng med en rekkevidde-begrensningKun abonnenter14 dager
01/02/2021NO-Trondheim: Kartlegging av rammer og vilkår for avfallsanleggMiljødirektoratetutgått
28/01/2021NO-Trondheim: Økosystemovervåking i ferskvann ØKOFERSK 2021-25Miljødirektoratetutgått
27/01/2021NO-Trondheim: Kandidater til faggruppe for miljøovervåking av petroleumsvirksomhet til havs 2021-2024Miljødirektoratetutgått
25/01/2021NO-Trondheim: Omsetningskrav i sjøfart: kostnader, karbonlekkasje og markedsakartleggingMiljødirektoratetutgått
18/01/2021NO-Trondheim: Overvåkning av semi-naturlig eng i 2020Kun abonnenterVLD
18/01/2021NO-Trondheim: Overvåkning av åpen grunnlendt kalkmark 2021-2024Kun abonnenterVLD
16/01/2021NO-Trondheim:0 Patruljebåt til Statens naturoppsynKun abonnenterKAT
15/01/2021NO-Trondheim: Overvåking av luftkvalitet i grenseområdene Norge-Russland 2021Kun abonnenterKAT
13/01/2021NO-Trondheim: ØKOSTOR 2021-2025Miljødirektoratetutgått
12/01/2021NO-Ålesund: Anskaffelse av rådgivningstjenester - Prosjekt "Renere Fjord"Ålesund Kommuneutgått