Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
25/06/2022NO-Kongsvinger: Intensjonskunngjøring: Artroskopirack til Akershus universitetssykehus HFKun abonnenterKAT
22/05/2022NO-Rogaland, Vestland: Artroskopi forbruksmateriell (utstyrsuavhengig) til foretakene i Helse VestKun abonnenter57 dager
20/05/2022NO-OSLO: 76488 UltralydaspiratorKun abonnenterVLD
12/05/2022NO-Viken: Endoskopiutstyr til Vestre Viken HFSykehusinnkjøp Hfutgått
30/04/2022NO-VADSØ: Endoskopiske produkter til foretakene i Helse Sør-Øst og Helse Midt-NorgeKun abonnenterKAT
29/04/2022NO-Rogaland, Vestland: Endoskopiske produkter - Helse Stavanger HF og Helse Fonna HFSykehusinnkjøp Hfutgått
28/04/2022NO-Lillehammer: Invitasjon til markedsdialog om artroskopi/endoskopi rackKun abonnenterVLD
23/04/2022NO-Førde: Engangsureterorenoskop for levering til Helse Førde HFSykehusinnkjøp Hfutgått
14/04/2022NO-Sør-Øst: Diatermi - enkle og avanserte apparater og røykavsug til sykehusene i Helse Sør-ØstOslo Universitetssykehus Hf (Hovedenhet)utgått
12/04/2022NO-OSLO: 76339 UL Med Gastromedisinsk avd. / Diatermiapparat (7 stk.)Kun abonnenterKAT
08/04/2022NO-Oslo og Viken: Endoskopirack med laparoskopiutstyr til Akershus universitetssykehus HFSykehusinnkjøp Hfutgått
31/03/2022NO-Skien: ST220075 Artroskopi videosystemSykehusinnkjøp Hfutgått
26/02/2022NO-Sør-østlandet: Suturer, suturmaskiner og laparoskopiske produkter til foretakene i Helse Sør-ØstKun abonnenterKAT
20/02/2022NO-Nord-Norge: Artroskopi forbruksmateriell til helseforetakene tilknyttet Helse NordSykehusinnkjøp Hfutgått
12/02/2022NO-Rogaland og Vestland: Gynekologiske implantat og laparoskopiske produkter til foretakene i Helse VestSykehusinnkjøp Hfutgått
05/02/2022NO-Trøndelag, Møre og Romsdal: Artroskopi til sykehusene i Helse Midt-NorgeSykehusinnkjøp Hfutgått
04/02/2022NO-Oslo: Forbruksmateriell til endovaskulær behandling av variser - Radiofrekvensbehandling OUSKun abonnenterKAT
29/01/2022NO-Bergen: Endoskopirack til Øyeavdelingen for levering til Helse Bergen HF.Sykehusinnkjøp Hfutgått
22/01/2022NO-Trøndelag, Møre og Romsdal: Veiledende kunngjøring: Artroskopi til sykehusene i Helse-Midt NorgeKun abonnenterVLD
24/12/2021NO-Norge: Anskaffelse - Rammeavtaler for kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester til fristbruddpasienterHelfoutgått