Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
01/07/2022NO-Bergen: Invitasjon til markedsdialog - lysbehandling til spedbarn ved Helse Bergen HFKun abonnenterVLD
21/05/2022NO-Haugesund: K902.12 Respirator til intensiv for levering til Helse Fonna HFKun abonnenterKAT
17/05/2022NO-Helse Nord: Kontraktstildeling: Intensivprodukter - Rammeavtale til helseforetakene i Helse NordKun abonnenterKAT
14/05/2022NO-Norge: Anskaffelse av rammeavtale for kjøp av medisinsk materiell - anestesi og intensivForsvaret V/Forsvarets Logistikkorganisasjonutgått
13/05/2022NO-Lillehammer: Anskaffelse av rammeavtale for kjøp av medisinsk materiell - anestesi og intensivKun abonnenterKAT
07/05/2022NO-Trøndelag, Møre og Romsdal: Tuber, masker og oksygenbehandling (anestesi- og intensivprodukter)Kun abonnenterVLD
25/04/2022NO-Stavanger: Pasientmonitoreringsutstyr til Helse Stavanger HF - Kunngjøring av kontraktsinngåelseKun abonnenterKAT
23/04/2022NO-Rogaland, Vestland: Intensjonskunngjøring: Ernærings- og medikamentsystem til premature og nyfødte (termin-barn)Kun abonnenterKAT
11/04/2022NO-Helse Vest: Invasive trykksett til voksne og neonatale/pediatriske/barn for foretakene i Helse VestSykehusinnkjøp Hfutgått
28/03/2022NO-Midt-Norge: Markedsdialog filter anestesi og intensiv Helse Midt-NorgeKun abonnenterVLD
26/03/2022NO-Agder og Sør-Østlandet: Anestesi- og Intensivprodukter (del 1) - respirasjon til foretakene i Helse Sør-ØstSykehusinnkjøp Hfutgått
05/03/2022NO-Stavanger: Cerebral Function Monitoring/EEG/aEEG-apparat for levering til Helse Stavanger HFSykehusinnkjøp Hfutgått
17/02/2022NO-Møre og Romsdal: Operasjons-, undersøkelseslamper og uttakssentraler SNRSykehusinnkjøp Hfutgått
06/02/2022NO-VADSØ: Perifere venekateter, sentralt venekateter, dialysekateter, veneport, veneportkanyle, spinalkanyler/sett og epidural HelseKun abonnenterKAT
01/02/2022NO-Stavanger: Cerebral Function Monitoring/EEG/aEEG-apparat for levering til Helse Stavanger HFSykehusinnkjøp Hfutgått
27/01/2022NO-Haugesund: Bygg Haugesund2020 - K902.12 Respiratorer for barn/nyfødt til Helse Fonna HF, Haugesund sjukehusSykehusinnkjøp Hfutgått
23/01/2022NO-Oslo og Viken: 76234 E2022 RH BAR Barnekardiologisk avd Angio 5Oslo Universitetssykehus Hf (Hovedenhet)utgått
15/01/2022NO-Norge: Anskaffelse av rammeavtale for kjøp av medisinsk materiell - anestesi og intensivForsvaret V/Forsvarets Logistikkorganisasjonutgått
24/12/2021NO-Norge: Anskaffelse - Rammeavtaler for kjøp av somatiske spesialisthelsetjenester til fristbruddpasienterHelfoutgått
23/12/2021NO-Stavanger: Utstyr til prematur billeddiagnostikk (fundusfoto) for levering til Helse Stavanger HF - IntensjonskunngjøringKun abonnenterKAT