Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
04/06/2022NO-Vestland: HØRING: Bærbare pumper til kontinuerlig legemiddelinfusjon; hovedsakelig epiduralt, for levering til Helse Vest RHFKun abonnenterVLD
20/05/2022NO-VADSØ: Anskaffelse av smertepumper og forbruksmateriell til helseforetakene i Helse Sør-Øst og Helse NordKun abonnenterKAT
15/05/2022NO-OSLO: 75581 HSØ Sprøyte- og volumpumpe med utstyrsspesifikt forbruksmateriellKun abonnenterVLD
05/05/2022NO-St. Olavs: Blodtypemaskin til St. Olavs hospital HF med instr.avh. forbr.matr.Sykehusinnkjøp Hfutgått
24/03/2022NO-Vestland, Rogaland: Påmelding presentasjon bærbare pumper kontinuerlig legemiddelinfusjon; hovedsakelig epiduralt ved Helse VestKun abonnenterVLD
19/03/2022NO-Oslo og Viken: Rammeavtale for kjøp av medisinsk forbruksmateriell og inkontinensutstyrBærum Kommuneutgått
21/02/2022NO-Norland, Troms og Finnmark: Intensjonskunngjøring - utstyrsavhengig forbruksmateriell til infusjonspumper - Helse NordKun abonnenterKAT
27/01/2022NO-Stord: CT til Helse FonnaSykehusinnkjøp Hfutgått
27/01/2022NO-Viken: Utlysning 3 - Anskaffelse rammeavtale medisinsk forbruksmateriell til kommunene i VikenFredrikstad Kommuneutgått
17/01/2022NO-OSLO: 76277 UL KRN Avd for nukleærmedisin DoseinjektorOslo Universitetssykehus Hf (Hovedenhet)utgått
23/12/2021NO-Nord-Norge: Veiledende kunngjøring - Infusjon- og transfusjonsprodukter til helseforetakene i Helse NordKun abonnenterVLD
27/11/2021NO-Bergen: Hyperbare Sprøytepumper til Helse Bergen HFKun abonnenterKAT
26/11/2021NO-VADSØ: Kontrastinjektor MR til Vestre Viken HFKun abonnenterKAT
09/11/2021NO-VADSØ: Infusjons-, transfusjons-, og fikseringprodukter for foretakene i Helse VestKun abonnenterKAT
31/10/2021NO-Norge: Anskaffelse av smertepumper og forbruksmateriell til helseforetakene i Helse Sør-Øst og Helse NordSykehusinnkjøp Hfutgått
30/10/2021NO-Lørenskog: Kontrastinjektor CT til Akershus universitetssykehus HFSykehusinnkjøp Hfutgått
21/10/2021NO-Vestland: Veiledende kunngj.: anmodning om informasjon for miljøkrav: invasive trykksett og ikke-maskinavhengige blodgassprøyteKun abonnenterVLD
30/09/2021NO-Trøndelag: 2020/1524 - Rammeavtale System for smerte- og symptomlindrende behandling HMNSykehusinnkjøp Hfutgått
27/09/2021NO-Bergen: Kvalifikasjonsfase - EØS 073-2020 Anskaffelse av kontrollverktøy og betalingsløsning for parkering på gateplanKun abonnenterKAT
16/09/2021NO-Viken: Kontrastinjektor MR til Vestre Viken HFSykehusinnkjøp Hfutgått