Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
17/01/2023NO-VADSØ: Immunhistokjemisk fargemaskin med instrumentspesifikke reagenser og forbruksvarer til avdeling for patologi-St. Olavs hospital HF vs2Kun abonnenter14 dager
11/01/2023NO-VADSØ: Immunhistokjemisk fargemaskin med instrumentspesifikke reagenser og forbruksvarer til avdeling for patologi-St. Olavs hospKun abonnenterKAT
10/01/2023NO-OSLO: 76561 AK KLM MBK Analyseinstrument for immunoassaysKun abonnenterKAT
07/01/2023NO-Oslo: ELISA-kit for humane serumproteiner til Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehusKun abonnenterKAT
21/12/2022NO-Bergen: ANSK-22-0564 Kit/reagenser for cytokin kvantitering i BCGI studienUniversitetet I Bergenutgått
19/12/2022NO-Viken: ElisamaskinVeterinærinstituttetutgått
03/12/2022NO-BERGEN: Instrumenter til immunhistokjemi med tilhørende instrumentavhengig forbruksmateriell for levering til Helse Bergen HFKun abonnenterKAT
01/12/2022NO-Vestland: Laboratorietjenester innenfor medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi, immunologi og transfusjonsmedisin og klinisk farmakologiSykehusinnkjøp Hfutgått
19/11/2022NO-Tromsø: Fluorescens-mikroskop med brightfield og skanner til Universitetssykehuset Nord-Norge HFKun abonnenterKAT
19/11/2022NO-Bergen: Reagenser til analysering av Lupus antikoagulant vha. Silica Clotting Time for levering til Helse Bergen HFKun abonnenterKAT
17/11/2022NO-Oslo: Intensjonskunngjøring: ELISA-kit for humane serumproteiner til Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehusKun abonnenterKAT
17/11/2022NO-Vestland, Rogaland: Spesialrør (ACD A/CPDA) til Helse VestSykehusinnkjøp Hfutgått
07/11/2022NO-Trondheim: Immunhistokjemisk fargemaskin med instrumentspesifikke reagenser og forbruksvarer til avdeling for patologi-St. Olavs hospSykehusinnkjøp Hfutgått
17/10/2022NO-Trondheim: Analyser klinisk kjemi og immunkjemi - St. Olavs hospitalKun abonnenterKAT
12/10/2022NO-Lillehammer: Anskaffelse av western blot maskinHøgskolen I Innlandetutgått
08/10/2022NO-Nord-Norge: Klinisk kjemi instrumenter til Universitetssykehuset Nord-Norge HFKun abonnenterKAT
08/10/2022NO-Møre og Romsdal: Phadia 1000 til Helse Møre og RomsdalKun abonnenterKAT
19/06/2022NO-Narvik: Koagulasjonsinstrumenter Nye UNN NarvikSykehusinnkjøp Hfutgått
18/06/2022NO-VADSØ: Instrumenter til immunhistokjemi med tilhørende instrumentavhengig forbruksmateriell for levering til Helse Bergen HFKun abonnenterKAT
12/06/2022NO-OSLO: 75398 US KLM IMM AnalyseinstrumentKun abonnenterKAT