Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
13/02/2019NO-HAMAR: Tredjepartskontroll av ingeniørgeologi og geoteknikk for Østfoldbanen: UØ og PUKun abonnenter28 dager
12/02/2019NO-STOKMARKNES: Anskaffelse av uavhengig kontroll Vernebygg FinnmarkenKun abonnenter9 dager
06/02/2019NO-OSLO: Parallelle rammeavtaler for revisjoner av byggeprosjekter i StatsbyggKun abonnenter21 dager
05/02/2019NO-Fredrikstad: Vedlikehold og reparasjon på gjenvinnere, vannbåren varme, ventilasjon og kjøleanleggKun abonnenter21 dager
04/02/2019NO-Oslo: Rammeavtale for planlegging og prosjektering av vei, gate- og byromsprosjekter for BymiljøetatenKun abonnenter17 dager
04/02/2019NO-KRISTIANSAND S: Rammeavtale dykkertjenester for Kristiansand kommuneKun abonnenter14 dager
31/01/2019NO-Trondheim: Byggepakke P7.2 - Utbygging av Skovgård OmstigningspunktKun abonnenter11 dager
25/01/2019NO-Molde: Driftskontrakt veg 5002 Hitra Frøya Hemne Snillfjord 2019 - 2024Kun abonnenter25 dager
25/01/2019NO-Molde: Driftskontrakt veg 5001 Gauldal-Oppdal 2019 - 2024Kun abonnenter25 dager
25/01/2019NO-Molde: Driftskontrakt veg 5003 Fosen 2019 - 2026Kun abonnenter25 dager
25/01/2019NO-Molde: Driftskontrakt veg 5004 Ytre Namdal 2019 - 2024Kun abonnenter25 dager
25/01/2019NO-VOSS: Anskaffelse av rammeavtale for bistand i trafikksikkerhetsinspeksjonerKun abonnenter2 dager
25/01/2019NO-HAMAR: 19/208 - Rammeavtale på årlig lekkasjekontroll og service på anlegg som inneholder fluorholdige klimagasserKun abonnenter11 dager
23/01/2019NO-Leikanger: Rv. 15 Strynefjellet - el-oppgraderingKun abonnenter3 dager
21/01/2019NO-TØNSBERG: Konsulentbistand tilknyttet TETRA kjernenettKun abonnenter1 dag
21/01/2019NO-OSLO: Paralllelle rammeavtaler om usikkerhetsanalyseKun abonnenter7 dager
04/01/2019NO-Levanger: Avtale kontroll brannslokkingsapparaterLevanger Kommuneutgått
04/01/2019NO-Levanger: Avtale kontroll/service ventilasjonsanleggLevanger Kommuneutgått
04/01/2019NO-Levanger: Avtale kontroll brannalarmanleggLevanger Kommuneutgått
04/01/2019NO-Levanger: Avtale kontroll nød- og ledelysLevanger Kommuneutgått