Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
16/04/2019NO-VADSØ: Innovasjonsprosjekt Virtuelt hjemmesykehus og avstandsoppfølging av pasienter ved SIV HF - LeverandørkonferanseKun abonnenterVLD
10/04/2019NO-Sandnes: Invitasjon til Dialogkonferanse: Levende bymodell av Sandnes kommuneKun abonnenterVLD
08/04/2019NO-Stjørdal: Kjøp av førstelinjetjeneste og næringsutviklingKun abonnenterKAT
08/04/2019NO-VADSØ: Helse Bergen - Innovasjonspartnerskap "Kirurgisk sterilt gjenbruksutstyr - hvor er utstyret?"Kun abonnenterVLD
03/04/2019NO-OSLO: Invitasjon til dialogmøte om kommende anskaffelser i prosjekt for digital tjenesteutviklingKun abonnenterVLD
01/04/2019NO-Lysaker: Utredning av dynamiske modeller for samarbeid om innovasjon i offentlig sektorKun abonnenter2 dager
29/03/2019NO-OSLO: Mulighetsstudie - Mikrosatellitter, tekniske vurderinger av satkom/satnavNorsk Romsenterutgått
26/03/2019NO-OSLO: FORVALTERE AV PRESÅKORNKAPITAL 2019Kun abonnenter8 dager
22/03/2019NO-Bygland: Prosjektleder for Setesdal VekstBygland Kommuneutgått
19/03/2019NO-Oslo: Teknisk bistand - Fremtidsrettede transportløsninger – buss og båt - Dynamisk innkjøpsordningKun abonnenter2445 dager
18/03/2019NO-OSLO: Rammeavtale om teknisk tilstandsanalyse av byggverk for Statsbygg område SørKun abonnenter2 dager
18/03/2019NO-Oslo: Konsulenttjenester EUs rammeprogram for forskning og innovasjon med mer.Kun abonnenter7 dager
14/03/2019NO-Drammen: Leverandørkonferanse sterilsentralKun abonnenterVLD
20/02/2019NO-OSLO: Tjenester knyttet til sikkerhet og beredskapInnovasjon Norgeutgått
19/02/2019NO-OSLO: Anskaffelse av parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester til NAVArbeids- Og Velferdsetaten (Nav)utgått
07/02/2019NO-DRAMMEN: Invitasjon til Dialogkonferanse - Smarte Byer - Fokus på IOTKun abonnenterVLD
25/01/2019NO-Oslo: 2019-04 IKT - Konsulenttjenester - IntensjonskunngjøringKun abonnenterKAT
07/01/2019NO-TØNSBERG: Konsulentbistand til utredning av neste generasjon nødnettKun abonnenterKAT
19/12/2018NO-MOLDE: 2018-12267 TJE Nye bruløsningerMøre Og Romsdal Fylkeskommuneutgått
18/12/2018NO-Lillehammer: RFI - Bruk av teknologi for å velge riktig beredskapsnivå ved flomfare - Lillehammer kommuneKun abonnenterVLD