Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
17/04/2019NO-Ås: IKT-rådgiver primært innen helse- og velferdsteknologiKun abonnenter31 dager
16/04/2019NO-VADSØ: Innovasjonsprosjekt Virtuelt hjemmesykehus og avstandsoppfølging av pasienter ved SIV HF - LeverandørkonferanseKun abonnenterVLD
15/04/2019NO-STJØRDAL: Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenesterKun abonnenterKAT
12/04/2019NO-OSLO: Kunngjøring av kontraktstildeling: Kostholdsfloken. Kosthold for sunn og bærekraftig folkehelseKun abonnenterKAT
08/04/2019NO-VADSØ: Helse Bergen - Innovasjonspartnerskap "Kirurgisk sterilt gjenbruksutstyr - hvor er utstyret?"Kun abonnenterVLD
01/04/2019NO-OSLO: Implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus ved brukerorganisasjoneneKun abonnenter2 dager
01/04/2019NO-Lysaker: Utredning av dynamiske modeller for samarbeid om innovasjon i offentlig sektorKun abonnenter2 dager
29/03/2019NO-VADSØ: Rammeavtale på kjøp av konsulenttjenester til tjenestedesign for Helse VestKun abonnenter21 dager
29/03/2019NO-OSLO: Anskaffelse - Kartlegging av ideell og kommersiell tjenesteproduksjon innenfor de kommunale helse- og omsorgstjenesteneKun abonnenterKAT
26/03/2019NO-OSLO: Strategisk og metodisk støtte i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetKun abonnenter10 dager
21/03/2019NO-VADSØ: Innovasjonspartnerskap - Et SLAG for fremtidens helsetjeneste. Løsninger for å sikre hjerneslagpasienter kvalitet, kontinuKun abonnenter14 dager
14/03/2019NO-Drammen: Leverandørkonferanse sterilsentralKun abonnenterVLD
07/03/2019NO-KOPERVIK: 19/508 Anskaffelse av konsulenttjenester bedriftshelsetjenesten - HMS Ingeniør/Yrkeshygieniker Karmøy Kommuneutgått
04/03/2019NO-Oslo: Vurdering av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og rapporteringen av personer med psykisk utviklingshKommunal- Og Moderniseringsdepartementetutgått
02/03/2019NO-OSLO: Evaluering av forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesterHelsedirektoratetutgått
01/03/2019NO-OSLO: Anskaffelse av evalueringsoppdrag - Pilot for strukturert tverrfaglig oppfølgingsteamKun abonnenterKAT
22/02/2019NO-LILLESTRØM: 2019/4736 Utredning - Helsehus i Lillestrøm kommuneSkedsmo Kommuneutgått
11/02/2019NO-Jessheim: Forsknings- og utredningsoppdrag - Medisinsk avstandsoppfølgingKun abonnenterKAT
04/02/2019NO-Orkanger: Behovsanalyse - dekningsgrad for institusjonsplasser og plasser med døgnbemanning nye Orkland kommuneOrkdal Kommuneutgått
29/01/2019NO-Brumunddal: Fremtidens sykehjem i Moelv - DialogkonferanseKun abonnenterVLD