Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/07/2019NO-Tønsberg: Følgeevaluering Opprettelse av en veiledningsfunksjon i Bufdir om mindreårige ofre for menneskehandelKun abonnenter38 dager
10/07/2019NO-Arendal: Veiledende kunngjøring - rammeavtale konsulentbistand (helse)Kun abonnenterVLD
09/07/2019NO-Trøndelag: Rammeavtale inkubatormiljø HNTKun abonnenter45 dager
04/07/2019NO-VADSØ: Invitasjon til dialogkonferanse i forbindelse med anskaffelse av et nasjonalt kompetansenettverk som skal drive fasiliteriKun abonnenterVLD
03/07/2019NO-Helgeland: Anskaffelse av Samfunnsanalyse for ny sykehusstruktur i Helgelandssykehuset HFKun abonnenter31 dager
01/07/2019NO-BODØ: Mobilitet blant eldre på boligmarkedet - holdninger, drivere og barriererKun abonnenter41 dager
27/06/2019NO-Bodø: Forprosjekt ved etablering av innovasjonsarena for helsetjenesterKun abonnenterKAT
26/06/2019NO-OSLO: Rammeavtale for kjøp av medisinske rådgivningstjenesterKun abonnenter32 dager
25/06/2019NO-Oslo: Kunstig intelligens - et nytt verktøy i assistert reproduksjonsteknologi- intensjonskunngjøringKun abonnenterKAT
21/06/2019NO-Oslo: Utredning om imøtekomme fremtidige behov for tjenester til barn og unge voksne med funksjonsnedsettelserKun abonnenter27 dager
19/06/2019NO-Høylandet: Omstilling og innovasjon i helse og omsorgtjenesten Høylandet KommuneKun abonnenter10 dager
18/06/2019NO-OSLO: Brukermedvirkning ved implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus ved brukerorganisasjoneneKun abonnenterVLD
14/06/2019NO-OSLO: Evaluering av tiltakene etter forskrift om krav til føring av atskilte regnskaper mv. med hjemmel i tannhelsetjenestelovenKun abonnenter31 dager
15/05/2019NO-OSLO: Kjøp av statusrapport for tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen)Samferdselsdepartementetutgått
14/05/2019NO-Froland: Sakkyndig vurdering/utredning av omsorgskompetanseFroland Kommuneutgått
03/05/2019NO-Oslo: Teknologi for avstandsoppfølgingOslo Kommune V/Helseetatenutgått
23/04/2019NO-ENGERDAL: HO-19-02 LegemiddelrevisjonEngerdal, Stor-Elvdal, Alvdal, Folldal, Os, Rendalen Og Tolga Kommunerutgått
17/04/2019NO-Ås: IKT-rådgiver primært innen helse- og velferdsteknologiÅs Kommuneutgått
16/04/2019NO-VADSØ: Innovasjonsprosjekt Virtuelt hjemmesykehus og avstandsoppfølging av pasienter ved SIV HF - LeverandørkonferanseKun abonnenterVLD
15/04/2019NO-STJØRDAL: Regional anskaffelse av ny løsning for PAS/EPJ med tilhørende system og tjenesterKun abonnenterKAT