Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
11/12/2023NO-TRONDHEIM: 23-01872 Kontraktstildeling Evaluering av nasjonalt forløp for barnevern - HDIRKun abonnenterKAT
06/12/2023NO-Bergen: ANSK-23-0078 Booking- og datainnsamlingssystem til FHU – Forskningsenhet for helseundersøkelserKun abonnenter3 dager
01/12/2023NO-Oslo: Midlertidig fagsjef eHelseKun abonnenterKAT
26/11/2023NO-TRONDHEIM: Administrative konsulenttjenesterKun abonnenterKAT
26/11/2023NO-TRONDHEIM: Administrative konsulenttjenesterKun abonnenterKAT
19/11/2023NO-Norge: Sakkyndige legespesialister for Norsk pasientskadeerstatning (NPE)Kun abonnenterKAT
16/11/2023NO-Norge: Digital samhandling for helhetlige pasientforløp, kvalitet og effektivitet i helsetjenesten Ks (Kommunesektorens Organisasjon)utgått
14/11/2023NO-Norge: Omfang og bruk av master i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) i norske kommunerKs (Kommunesektorens Organisasjon)utgått
10/11/2023NO-Brumunddal: Kjøp og levering av psykoterapiveiledningstjenester for leger i spesialisering (LIS)Sykehuset Innlandet Hfutgått
07/11/2023NO-VERDAL: Bistand til utredning av Helse og Velferd i Verdal kommuneVerdal Kommune - Innherred Anskaffelserutgått
03/11/2023NO-Oslo: Klinisk studie konsulentbistandKun abonnenterKAT
27/10/2023NO-Oslo og Viken: Bildediagnostikk løsning for NPE og Helseklage (kvalifikasjonsfase)Kun abonnenterKAT
05/10/2023NO-Norge: Kunnskapsoppsummering om status for helsefellesskapeneKs (Kommunesektorens Organisasjon)utgått
04/10/2023NO-Gol: Framtidens legevakt i regionenKun abonnenterKAT
30/09/2023NO-Norge: Markedsdialog - bistand til produksjon av e-læringskurs til Helse NorgeKun abonnenterVLD
20/09/2023NO-Norge: Kommunenes/fylkeskommunenes behov for kompetansesentre innenfor tannhelse, helse- og velferdssfeltetKs (Kommunesektorens Organisasjon)utgått
17/09/2023NO-Oslo: Kjøp av medisinskfaglige utviklingsressurser til etablering av triageringsløsning for fastlegerKun abonnenterKAT
15/09/2023NO-Oslo: Kompetansemegling - Oslo kommune 2024-2026Oslo Kommune V/ Byrådsavdeling For Næring Og Eierskaputgått
14/09/2023NO-Norge: P 03-23 Prekvalifisering - Systemdemonstrator: Eksperimentering med bedre og tverrsektorielle tilbakemeldingssløyfer mellomDigitaliseringsdirektoratetutgått
13/09/2023NO-Oslo og Viken: Invitasjon til markedsdialog for miljømerking av medisinsk utstyrKun abonnenterVLD