Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
01/02/2023NO-Bergen: Konsulentbistand til planlegging av legemiddelproduksjon for Helse Bergen HFKun abonnenter8 dager
19/01/2023NO-Oslo: 23/00045 - Anskaffelse av helsefaglig ansvarlig for HelsenorgeKun abonnenter4 dager
18/01/2023NO-Oslo: 22/01844 Konsulent fagområde hjerneslag - HDIRNorsk Helsenett Sfutgått
17/01/2023NO-OSLO: Utredning av økonomiske og administrative konsekvenser av ulike modeller for drift av luftambulansetjenestenKun abonnenterKAT
06/01/2023NO-TRONDHEIM: Administrative konsulenttjenesterKun abonnenterKAT
27/12/2022NO-TRONDHEIM: Kontraktstildeling - 22/02360 Anskaffelse av konsulent som APo for kjernejournal - NHNKun abonnenterKAT
23/12/2022NO-ÅLGÅRD: Prosjektbistand - rådgivertjenester Helse og velferdsbyggGjesdal Kommuneutgått
18/12/2022NO-Oslo og Viken: Bildediagnostikk løsning for NPE og Helseklage (kvalifikasjonsfase)Norsk Helsenett Sfutgått
17/12/2022NO-Norge: Evaluering av kurs, rus og voldSykehusinnkjøp Hfutgått
13/12/2022NO-JEVNAKER: Anskaffelse av rapport om behovsanalyse og fremtidig dimensjonering av institusjoner og botilbud for helse- og omsorgssektoren i Jevnaker kommuneJevnaker Kommuneutgått
02/12/2022NO-TRONDHEIM: Administrative konsulenttjenesterKun abonnenterKAT
02/12/2022NO-OSLO: Undersøkelse av tilbudet i tannhelsetjenesten, markedsstruktur og priserHelse- Og Omsorgsdepartementetutgått
02/12/2022NO-TRONDHEIM: Administrative konsulenttjenesterKun abonnenterKAT
02/12/2022NO-OSLO: Evaluering av tannhelsetjenestens kompetansesentreHelse- Og Omsorgsdepartementetutgått
25/11/2022NO-Norge: 22/01291 - Rammeavtale dokumentkontroll av pasientjournal - HDIRNorsk Helsenett Sfutgått
25/11/2022NO-Norge: Kunnskapsinnhenting om ambulant psykisk helsehjelp til barn i barneverninstitusjonerBarne-, Ungdoms- Og Familiedirektoratetutgått
19/11/2022NO-OSLO: Undersøkelse om kvinners erfaring med abortnemnderHelse- Og Omsorgsdepartementetutgått
17/11/2022NO-JAREN: Intensjonskunngjøring - Konsulentbistand oppdatering av strategiplan og kostra analyseKun abonnenterVLD
04/11/2022NO-Oslo: Invitasjon til markedsdialog om analysehall i LivsvitenskapsbyggetKun abonnenterVLD
03/11/2022NO-Bergen: Konkurransegrunnlag på høring - Innovasjonspartnersap Lokal produksjon av tørket blodplasma. Helse Bergen HFKun abonnenterVLD