Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
24/05/2019NO-OSLO: 75461 E2019 OUS KVI Fostermedisinsk avd.UltralydapparatKun abonnenter41 dager
14/05/2019NO-Bergen: Medisinsk teknisk utstyr: Forbruksmateriell til laparoskopiutstyr, Helse Bergen HFSykehusinnkjøp Hfutgått
19/02/2019NO-Bergen: Laparoskopisk forbruksmateriell - GynekologiSykehusinnkjøp Hfutgått
13/10/2018NO-VADSØ: Gynekologiske implantater og utstyr til abrasio for foretakene i Helse VestSykehusinnkjøp Hfutgått
11/10/2018NO-Oslo: Anskaffelse av sakkyndigtjenesterNorsk Pasientskadeerstatningutgått
21/06/2018NO-Hordaland: Intensjonskunngjøring: Elektrostimuleringsapprater og kombinert biofeedback/elektrostimuleringsapparat Kun abonnenterKAT