Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
11/06/2019NO-trøndelag: Gastrostomiport og tilbehør til foretakene i Helse Midt-NorgeKun abonnenter61 dager
07/06/2019NO-Sarpsborg: Helsetjenester - gastroskopi og koloskopi til Sykehuset Østfold HFKun abonnenter64 dager
16/05/2019NO-Ålesund: Opptaksenhet for overføring av Bilder og Video fra gastroKun abonnenterKAT
10/05/2019NO-VADSØ: Gastrostomiport og tilbehør til helseforetak i Helse Midt-NorgeKun abonnenterVLD
07/12/2018NO-VADSØ: System for øsofagusmanometriKun abonnenterKAT
19/11/2018NO-Oslo: Kjøp av endoskopitjenester for Akershus universitetssykehusSykehusinnkjøp Hfutgått
11/10/2018NO-Oslo: Anskaffelse av sakkyndigtjenesterNorsk Pasientskadeerstatningutgått
20/09/2018NO-Stavanger: Rammeavtale for kjøp av utstyrsavhengig forbruksmateriell til Choledochoskopi rack til Helse Stavanger HFKun abonnenterKAT
17/08/2018NO- Vestlandet: Medisinske forbruksvarer - Gastrostomi - Helse Vest RHFSykehusinnkjøp Hfutgått