Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
07/12/2018NO-VADSØ: System for øsofagusmanometriKun abonnenterKAT
19/11/2018NO-Oslo: Kjøp av endoskopitjenester for Akershus universitetssykehusSykehusinnkjøp Hfutgått
11/10/2018NO-Oslo: Anskaffelse av sakkyndigtjenesterNorsk Pasientskadeerstatningutgått
20/09/2018NO-Stavanger: Rammeavtale for kjøp av utstyrsavhengig forbruksmateriell til Choledochoskopi rack til Helse Stavanger HFKun abonnenterKAT
17/08/2018NO- Vestlandet: Medisinske forbruksvarer - Gastrostomi - Helse Vest RHFSykehusinnkjøp Hfutgått
25/05/2018NO-Stavanger : Anskaffelse av scop til Helse Stavanger HFKun abonnenterKAT