Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/04/2019NO-KOPERVIK: 19/1761 LåneadministrasjonKun abonnenterKAT
12/04/2019NO-OSLO: Evaluering av tilskuddsordninger på filmområdetKun abonnenter23 dager
28/03/2019NO-OSLO: Rammeavtale om konsulentbistand knyttet til forvaltningen av avtaler om kystruten Bergen-KirkenesKun abonnenter9 dager
15/03/2019NO-OSLO: Evaluering av tilskudd til drift av organisasjoner og utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernetBarne- Og Likestillingsdepartementetutgått
08/03/2019NO-Kristiansand: Kvalitetssikring av informasjon i Kunstsilo-prosjektetStiftelsen Cultivautgått
07/03/2019NO-BODØ: Evaluering av tilskudd til utredning og prosjekteringHusbankenutgått
17/12/2018NO-Oslo: Gjennomgang av virkemidler i politikken overfor nasjonale minoriteterKommunal- Og Moderingseringsdepartementetutgått
14/11/2018NO-BODØ: Utredning av tiltak for å øke andelen unge uføre som eier egen boligHusbankenutgått
12/11/2018NO-BERGEN: Veil. kunngjøring EØS 070-2018 Tjeneste for administrasjon av startlån/tilskuddKun abonnenterVLD
05/10/2018NO-Oslo: Anskaffelse av økonomiforvaltningstjenesterUtenriksdepartementetutgått
15/09/2018NO-OSLO: Evaluering av tilskuddsordningerUtdanningsdirektoratetutgått
10/08/2018NO-TRONDHEIM: Videreutvikling av aktør-, tilskudds- og bookingbasenKun abonnenterKAT
10/08/2018NO-OSLO: Evaluering av tilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner innenfor rus- og psykisk helsefeltetHelsedirektoratetutgått
09/08/2018NO-OSLO: Nytt saksbehandlingssystem for tilskuddsforvaltning i Integrerings- og mangfoldsdirektoratetKun abonnenterKAT
18/07/2018NO-Oslo: Inntektssystem for kommunene- delkostnadsnøkkel for grunnskole og lærertethetKommunal- Og Moderingseringsdepartementetutgått
10/07/2018NO-OSLO: Litteraturutredningen 2019. En gjennomgang av Kulturrådets tilskuddsordninger for litteratur.Norsk Kulturrådutgått
03/07/2018NO-BODØ: Evaluering av investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemHusbankenutgått
28/06/2018NO-OSLO: 18_3767 Evaluering av tilskudd til kommunenes bosettings- og integreringsarbeidKunnskapsdepartementetutgått
28/06/2018NO-Ålesund: Evaluering av tilskuddsordning til havnesamarbeidKystverketutgått
25/06/2018NO-OSLO: FORVALTERE AV PRESÅKORNKAPITAL 2018Innovasjon Norgeutgått