Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
17/12/2018NO-Oslo: Gjennomgang av virkemidler i politikken overfor nasjonale minoriteterKommunal- Og Moderingseringsdepartementetutgått
14/11/2018NO-BODØ: Utredning av tiltak for å øke andelen unge uføre som eier egen boligHusbankenutgått
12/11/2018NO-BERGEN: Veil. kunngjøring EØS 070-2018 Tjeneste for administrasjon av startlån/tilskuddKun abonnenterVLD
05/10/2018NO-Oslo: Anskaffelse av økonomiforvaltningstjenesterUtenriksdepartementetutgått
15/09/2018NO-OSLO: Evaluering av tilskuddsordningerUtdanningsdirektoratetutgått
10/08/2018NO-TRONDHEIM: Videreutvikling av aktør-, tilskudds- og bookingbasenKun abonnenterKAT
10/08/2018NO-OSLO: Evaluering av tilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner innenfor rus- og psykisk helsefeltetHelsedirektoratetutgått
09/08/2018NO-OSLO: Nytt saksbehandlingssystem for tilskuddsforvaltning i Integrerings- og mangfoldsdirektoratetKun abonnenterKAT
18/07/2018NO-Oslo: Inntektssystem for kommunene- delkostnadsnøkkel for grunnskole og lærertethetKommunal- Og Moderingseringsdepartementetutgått
10/07/2018NO-OSLO: Litteraturutredningen 2019. En gjennomgang av Kulturrådets tilskuddsordninger for litteratur.Norsk Kulturrådutgått
03/07/2018NO-BODØ: Evaluering av investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemHusbankenutgått
28/06/2018NO-OSLO: 18_3767 Evaluering av tilskudd til kommunenes bosettings- og integreringsarbeidKunnskapsdepartementetutgått
28/06/2018NO-Ålesund: Evaluering av tilskuddsordning til havnesamarbeidKystverketutgått
25/06/2018NO-OSLO: FORVALTERE AV PRESÅKORNKAPITAL 2018Innovasjon Norgeutgått
07/06/2018NO-HØNEFOSS: Konsulent innom Land Administrasjon til prosjekter på BalkanKun abonnenterKAT
31/05/2018NO-TRONDHEIM: Videreutvilking av aktør-, tilsluds- og bookingbasenTrondheim Kommuneutgått
16/05/2018NO-Trondheim: Evaluering av tilskuddsordning - Tilskudd til friluftsaktivitet for personer med invandrerbakgrunnMiljødirektoratetutgått
05/05/2018NO-HØNEFOSS: Konsulent innom Land Administrasjon til prosjekter på BalkanStatens Kartverkutgått
30/04/2018NO-OSLO: 18/00914_Evaluering av tilskuddsordning Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet_HelseDirHelsedirektoratetutgått
23/04/2018NO-OSLO: Nytt saksbehandlingssystem for tilskuddsforvaltning i Integrerings- og mangfoldsdirektoratetIntegrerings- Og Mangfoldsdirektoratet (Imdi)utgått