Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/07/2019NO-Trondheim: Drift, kvalitetssikring og administrasjon av refusjonsordning for spilloljeKun abonnenter52 dager
24/06/2019NO-Oslo: Konsulentbistand - Prosjekt TilskuddsportalenUtenriksdepartementetutgått
22/05/2019NO-Oslo: Oppbyggin av forskningsmiljøer i Angola 2019 - 2023Utenriksdepartementetutgått
24/04/2019NO-GJØVIK: 219635 Administrasjon og forvaltning av Husbankens låne- og tilskuddsordningerGjøvikregionen - Anskaffelserutgått
12/04/2019NO-KOPERVIK: 19/1761 LåneadministrasjonKun abonnenterKAT
12/04/2019NO-OSLO: Evaluering av tilskuddsordninger på filmområdetKulturdepartementetutgått
28/03/2019NO-OSLO: Rammeavtale om konsulentbistand knyttet til forvaltningen av avtaler om kystruten Bergen-KirkenesSamferdselsdepartementetutgått
15/03/2019NO-OSLO: Evaluering av tilskudd til drift av organisasjoner og utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernetBarne- Og Likestillingsdepartementetutgått
08/03/2019NO-Kristiansand: Kvalitetssikring av informasjon i Kunstsilo-prosjektetStiftelsen Cultivautgått
07/03/2019NO-BODØ: Evaluering av tilskudd til utredning og prosjekteringHusbankenutgått
17/12/2018NO-Oslo: Gjennomgang av virkemidler i politikken overfor nasjonale minoriteterKommunal- Og Moderingseringsdepartementetutgått
14/11/2018NO-BODØ: Utredning av tiltak for å øke andelen unge uføre som eier egen boligHusbankenutgått
12/11/2018NO-BERGEN: Veil. kunngjøring EØS 070-2018 Tjeneste for administrasjon av startlån/tilskuddKun abonnenterVLD
05/10/2018NO-Oslo: Anskaffelse av økonomiforvaltningstjenesterUtenriksdepartementetutgått
15/09/2018NO-OSLO: Evaluering av tilskuddsordningerUtdanningsdirektoratetutgått
10/08/2018NO-TRONDHEIM: Videreutvikling av aktør-, tilskudds- og bookingbasenKun abonnenterKAT
10/08/2018NO-OSLO: Evaluering av tilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner innenfor rus- og psykisk helsefeltetHelsedirektoratetutgått
09/08/2018NO-OSLO: Nytt saksbehandlingssystem for tilskuddsforvaltning i Integrerings- og mangfoldsdirektoratetKun abonnenterKAT