Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
31/05/2019NO-VADSØ: Bekledning - engangs og Operasjonshjelmer til Helse Midt-Norge og Helse Nord Kun abonnenterVLD
27/05/2019NO-VADSØ: Sterile hansker for levering til Helse VestKun abonnenterVLD
07/05/2019NO-VADSØ: Veiledende kunngjøring: Sterile hansker til foretakene i Helse Midt-NorgeKun abonnenterVLD
30/04/2019NO-Stjørdal: Medisinsk forbruksmateriellKun abonnentern/a
29/04/2019NO-Stjørdal: Medisinsk forbruksmateriellVærnesregionen Innkjøputgått
09/04/2019NO-Stjørdal: Anbudskonkuranse medisinsk forbruksmateriell. Konkurransedokumenter til høringKun abonnenterVLD
28/02/2019NO-VADSØ: Markedsdialog Sterile opr.hansker/sterile hansker Helse Midt-NorgeKun abonnenterVLD
23/02/2019NO-VADSØ: Papir, plast og rengjøringsprodukter 2019Finnut Consult Asutgått
07/02/2019NO-HOMMELVIK: Kjøp av medisinsk forbruksmateriellMalvik Kommuneutgått
15/01/2019NO-KJELLER: 2018016745 - Rammeavtale for arbeidsklær, verneutstyr og tilhørende produkter og tjenesterForsvaret V/Forsvarets Logistikkorganisasjonutgått
08/01/2019NO-SANDNES: Rammeavtale for Renholdsprodukter, papir og plastKun abonnentern/a
03/01/2019NO-MOLDE: 2018-59 Vask og leie klinikktøy til Ålesund Kompetanseklinikk. RammeavtaleKun abonnentern/a
30/11/2018NO-Oslo: Rekvisita til togNsb Trafikkservice Asutgått
27/11/2018NO-SANDNES: Rammeavtale for Renholdsprodukter, papir og plastInnkjøpsassistanse Vest Asutgått
01/11/2018NO-MOSJØEN: Rammeavtale på levering av medisinske forbruksvarer til Vefsn KommuneKun abonnenterKAT
04/10/2018NO-KRISTIANSAND S: Tørke- og renholdsprodukterKristiansand Kommuneutgått
02/10/2018NO-Bergen: ANSK-3018-18 Rammeavtale hansker og personlig verneutstyr (PVU)Kun abonnenterKAT
29/09/2018NO-MOSJØEN: Rammeavtale på levering av medisinske forbruksvarer til Vefsn KommuneKun abonnenterKAT
28/09/2018NO-Harstad: Medisinsk forbruksmateriellHarstad Kommuneutgått
28/06/2018NO-BERGEN: EØS 027-2018 Rammeavtale rengjøringsprodukterBergen Kommuneutgått