Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
03/07/2019NO-Oslo: Anskaffelse av helsetjenester i hjemmet – Hjemmesykepleie og personlig assistanse i form av praktisk bistand – daglige gjørKun abonnenter59 dager
27/06/2019NO-Oslo: Anskaffelse av heldøgnstjenester til personer over 18 år med multifunksjonshemmingKun abonnenter45 dager
27/06/2019NO-Oslo: Anskaffelse av helsetjenester i hjemmet – Hjemmesykepleie og personlig assistanse i form av praktisk bistand – daglige gjørKun abonnenter59 dager
26/06/2019NO-ÅLGÅRD: Konsesjonsavtale - Fritt brukervalg ved BPA Kun abonnenter38 dager
23/05/2019NO-KONGSVINGER: Tjenestekonsesjoner - Brukerstyrt personlig assistent - BPARegionalt Innkjøp I Kongsvingerregionen C/O Kongsvinger Kommuneutgått
10/05/2019NO-Hagan: Søknad om tjenestekonsesjon for å levere BPA til Nittedal kommuneNittedal Kommuneutgått
07/05/2019NO-Storebø: Tenestekonsesjon på brukarstyrt personleg assistanse (BPA)Kun abonnenterKAT
13/03/2019NO-Holmestrand: Institusjons- og omsorgsplasserHolmestrand Kommuneutgått
08/03/2019NO-BERGEN: HS 001-2019 Etablering av dynamisk innkjøpsordning for bo- og tjeneste tilbud for personer med spesielle behovKun abonnenter3542 dager
01/03/2019NO-Bodø: PrivatavlastingBodø Kommuneutgått
22/02/2019NO-Skei i Jølster: Spesialisert bu- og behandlingsbustadJølster Kommuneutgått
08/02/2019NO-Storebø: Tenestekonsesjon på brukarstyrt personleg assistanse (BPA)Austevoll Kommuneutgått
07/02/2019NO-Askim: Konsesjonsavtale for levering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)Askim Kommuneutgått
01/02/2019NO-BAGN: BPA (Brukerstyrt Personlig Assistanse) TjenestekonsesjonerValdreskommunene V/Sør-Aurdal Kommuneutgått
30/01/2019NO-Os i Hordaland: Tenestekonsesjon - Brukarstyrt personleg assistanse (BPA)Os Kommuneutgått
21/01/2019NO-Askim: Konsesjonsavtale for levering av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)Askim Kommuneutgått
13/12/2018NO-STEINKJER: Tjenestekonsesjon brukerstyrt personlig assistanseSteinkjer Kommuneutgått
10/12/2018NO-Fjerdingby: BPA tjenestekonsesjonerRælingen Kommuneutgått
05/12/2018NO-Bodø: Anskaffelse- Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)Bodø Kommuneutgått
29/11/2018NO-Austevoll: Tenestekonsesjon på brukarstyrt personleg assistanse (BPA)Austevoll Kommuneutgått