Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
30/10/2022NO-Oslo: 42-BYM-2022 - Rammeavtale for prosjektledertjenester og andre prosjekttjenesterOslo Kommune V/ Bymiljøetatenutgått
09/10/2022NO-OSLO: NRK MA3545/22E Rammevtale konsulentbistand Virksomhetsutvikling-Fase 1Norsk Rikskringkasting Asutgått
01/10/2022NO-Norge: Rammeavtale compliance og IDD undersøkelserNye Veierutgått
23/09/2022NO-OSLO: Kunnskapsoppsummering om økonomisk kriminalitetJustis- Og Beredskapsdepartementetutgått
22/09/2022NO-Oslo: Konsulenttjenester innen sikkerhet og beredskap - rammeavtaleKun abonnenterKAT
28/08/2022NO-OSLO: Nasjonal trygghetsundersøkelse – årlig undersøkelseKun abonnenterKAT
02/06/2022NO-Oslo: Oppnevning av medlemmer til Partirevisjonsutvalget for perioden 2022-2026Kun abonnenterKAT
30/04/2022NO-Viken: Advokattjenester knyttet til varsling, granskning og faktaundersøkelserRomerike Revisjon Iksutgått
30/04/2022NO-OSLO: Nasjonal trygghetsundersøkelse – årlig undersøkelseJustis- Og Beredskapsdepartementetutgått
23/04/2022NO-Oslo: Konsulenttjenester innen sikkerhet og beredskap - rammeavtaleNorad – Direktoratet For Utviklingssamarbeidutgått
05/03/2022NO-Hamar: Ekstern varslingstjenesteNorsk Tipping Asutgått
10/02/2022NO-STAVANGER: Utvikle Human Factors (HF) verktøy til granskingerPetroleumstilsynetutgått
05/02/2022NO-Oslo: Rammekontrakt for revisjons- og granskningstjenester 2022-2026Kun abonnenterKAT
04/02/2022NO-Oslo: Oppnevning av medlemmer til Partirevisjonsutvalget for perioden 2022-2026Kommunal- Og Distriktsdepartementetutgått
03/02/2022NO-Norge: Åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av revisortjenester, granskningstjenester samt bistand til kontroll av advokatersTilsynsrådet For Advokatvirksomhetutgått