Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
14/05/2024NO-Norge: Framework agreement for investigations into working conditions at footwear factoriesKun abonnenter22 dager
10/05/2024NO-Norge: Framework agreement for investigations into working conditions at footwear factoriesKun abonnenter22 dager
08/05/2024NO-Akershus: System for vurdering av hvitvaskings- og korrupsjonsrisikoKun abonnenter19 dager
24/04/2024NO-BERGEN: bistand til oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår, sosiale krav og miljøkravVestland Fylkeskommune - Innkjøpsseksjonenutgått
22/04/2024NO-Hamar: Anti hvitvasking og økonomiske misligheter (AHV)Kun abonnenterKAT
18/04/2024NO-Oslo: Rammeavtale for spesialrevisjonstjenester knyttet til stikkprøverKun abonnenterKAT
09/04/2024NO-OSLO: Anskaffelse av juridiske og økonomiske granskningstjenesterInnovasjon Norgeutgått
04/04/2024NO-LIER: Eksternt varslingsmottak for varsling av kritikkverdige forhold 2024Kun abonnenter5 dager
03/04/2024NO-Oslo: 20200076 Dynamisk innkjøpsordning internrevisjonsbistandKun abonnenterKAT
26/03/2024NO-BERGEN: bistand til oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår, sosiale krav og miljøkravVestland Fylkeskommune - Innkjøpsseksjonenutgått
07/02/2024NO-Hamar: Integritet, gransking og forebyggende tjenesterNorsk Tipping As - Norsk Tipping Asutgått
25/01/2024NO-Norge: Veiledende kunngjøring: Konsulenttjenester internrevisjon og granskning til helseforetakene i NorgeKun abonnentern/a
09/01/2024NO-Oslo: Rammeavtale for spesialrevisjonstjenester knyttet til stikkprøverNorad – Direktoratet For Utviklingssamarbeidutgått
05/01/2024NO-Ukraina: Teamleder for støtte- og konsulentarbeid på stedet i Ukraina Relatert til prosjektet: Bygge integritet i UkrainaForsvarsdepartementetutgått
04/01/2024NO-Ukraina: Levering av konsulenttjenester for støtte- og konsulentarbeid på stedet i Ukraina relatert til prosjektet: Bygge integritet i UkrainaForsvarsdepartementetutgått
18/12/2023NO-OSLO: Rammeavtale for kjøp av kredittinformasjon og tilhørende tjenesterInnovasjon Norgeutgått
24/10/2023NO-Hamar: Anti hvitvaskingsverktøy (Anti money laundering solution AML)Norsk Tipping Asutgått
23/09/2023NO-Oslo: Markedsundersøkelse vedrørende krav til aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv for aktuelle anskaffelser i 2023Kun abonnenterVLD
07/09/2023NO-Oslo: Rammeavtale for spesialrevisjon og Forensic AuditUtenriksdepartementetutgått
02/09/2023NO-DRAMMEN: Eksternt varslingsmottak for Drammen kommuneDrammen Kommuneutgått