Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
01/02/2023NO-DRAMMEN: Anskaffelse av senior økonomikompetanse - kommuneøkonomiKun abonnenter29 dager
11/12/2022NO-SANDVIKA: Rådgivningsbistand som omhandler offentlig tjenestepensjon i Bærum kommuneBærum Kommuneutgått
13/11/2022NO-Oslo og Viken, Rogaland: Elektrisk kraft og porteføljeforvaltning start 2023Norges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitetutgått
10/11/2022NO-Bærum: Invitasjon til markedsdialog vedrørende rådgivningsbistand offentlig tjenestepensjon i BærumKun abonnenterVLD
04/11/2022NO-Norge: Bistand revisjon av porteføljestyringsprosessUtdanningsdirektoratetutgått
27/10/2022NO-STAVANGER: LåneadministrasjonKun abonnenterKAT
16/10/2022NO-OSLO: RFI / markedsundersøkelse om bistand til låneadministrasjon - svarfrist 2.11.2022Kun abonnenterVLD
09/10/2022NO-OSLO: NRK MA3545/22E Rammevtale konsulentbistand Virksomhetsutvikling-Fase 1Norsk Rikskringkasting Asutgått
07/10/2022NO-Oslo og Viken: Anskaffelse av fondsforvalterKun abonnenterKAT
07/10/2022NO-Strand: Strand kommune, offentlig tjenestepensjonWaco Forsikringsmegling As utgått
08/09/2022NO-Norge: Hybridpensjon med individuelt investeringsvalg - Uførepensjon - for Renovasjonsselskapet GLØR IKSSöderberg & Partners Nord Asutgått
04/09/2022NO-Norge: Anskaffelse av El-kraft, fysisk levering og porteføljeforvaltning, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF ogKun abonnenterVLD
12/08/2022NO-Stavanger: Rammeavtale for kjøp av gjeldsforvaltning/finansiell rådgivningKun abonnenterKAT
29/07/2022NO-Norge: Pensjon NTO 2022Norsk Teater Og Orkesterforeningutgått
18/07/2022NO-Oslo: Selskapsetablering Digitale FellestjenesterKun abonnenterKAT
08/07/2022NO-Oslo: Rådgivning og porteføljeforvaltning av energi (22/5847)Arbeids- Og Velferdsetatenutgått
04/07/2022NO-Oslo og Viken: Uavhengige analysetjenester for investeringsbeslutninger innen kapitalforvaltningStatens Pensjonskasse Forvaltningsbedriftutgått
24/06/2022NO-Øksnes: Rammeavtale finansforvaltning av Øksnes kommunes langsiktige aktivaØksnes Kommuneutgått
18/06/2022NO-Vestland: Rådgjeving knytt til pensjonsforsikring og finansrådgjevingVestland Fylkeskommuneutgått
11/06/2022NO-Stavanger: Rammeavtale for kjøp av gjeldsforvaltning/finansiell rådgivningIvar Iksutgått