Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
07/02/2019NO-HOMMELVIK: Kjøp av medisinsk forbruksmateriellKun abonnenter24 dager
05/02/2019NO-OSLO: Evaluering og utredning av drift og finansieringsmodell for tospråklig opplæringKun abonnenter10 dager
23/01/2019NO-Ålesund: 2018/1679 - Anskaffelse av Elektriske bårer til ambulansetjenesten HMN RHFKun abonnenter8 dager
03/01/2019NO-MOLDE: 2018-59 Vask og leie klinikktøy til Ålesund Kompetanseklinikk. RammeavtaleKun abonnentern/a
18/10/2018NO-Stavanger: SUS2023 - K1011 Hovedrigg og driftHelse Stavanger Hfutgått
04/10/2018NO-OSLO: 75276 Regionalt anbud TransportrespiratorerKun abonnenterVLD
26/09/2018NO-Oslo: Simulering av opphold i redningsromKun abonnenterKAT
31/08/2018NO-Alta: Utstyr for brystkompresjon i ambulanse til Finnmarkssykehuset HFSykehusinnkjøp Hfutgått
29/08/2018NO-KONGSBERG: Simuleringsutstyr med tilhørende IT/AV-utstyr til helsefagKun abonnenterKAT
21/06/2018NO-Oslo: Simulering av opphold i redningsromStatens Vegvesenutgått
14/06/2018NO-KONGSBERG: Simuleringsutstyr med tilhørende IT/AV-utstyr til helsefagUniversitetet I Sørøst-Norge (Usn)utgått
07/06/2018NO-Gardermoen: Anskaffelse, K-187566, Plass- brann- og redningstjenester Mehamn lufh...Kun abonnenterKAT
15/05/2018NO-TRONDHEIM: Medisinsk forbruksmateriellTrondheim Kommuneutgått
21/04/2018NO-STAVANGER: Rammeavtale for renholdsprodukter, papir og plastKun abonnenterKAT
18/04/2018NO-Mehamn : Anskaffelse, K-187566, Plass- brann- og redningstjenester Mehamn lufh...Avinor Asutgått
06/04/2018NO-Finnmark: Intensjonskunngjøring: Brystkompresjonssystem til Finnmarkssykehuset HFKun abonnenterKAT
05/04/2018NO-STAVANGER: Rammeavtale for renholdsprodukter, papir og plastRogaland Fylkeskommuneutgått
07/03/2018NO-KJELLER: 2017022186 – RAMMEAVTALE MEDISINSK UTSTYRForsvaret V/Forsvarets Logistikkorganisasjonutgått
07/03/2018NO-BERGEN: EØS 059-2017 Medisinsk forbruksmateriellBergen Kommuneutgått
27/02/2018NO-N-2617: Rammeavtale medisinsk utstyrKun abonnenterKAT