Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
17/08/2019NO-TRONDHEIM: Ekstraordinært vedlikehold av maskinrom, motorer og fremdriftssystem på F/F SEISMAKun abonnenter27 dager
17/07/2019NO-BODØ: Totalentrepriseforespørsel - Rehabilitering Tverlandet SvømmehallKun abonnenter13 dager
27/06/2019NO-Oslo: Anskaffelse av poretrykksovervåkning NVOOslo Kommune V/Vann- Og Avløpsetatenutgått
24/06/2019NO-Oslo: Rammeavtale for testing/kalibrering av vannmålere (ny konkurranse)Oslo Kommune, Vann- Og Avløpsetatenutgått
31/05/2019NO-BERGEN: 19/01334 - Måleinstrument for havstrøm og organismerKun abonnenterKAT
27/05/2019NO-Oslo: Kjøp av rørleggertjenester for installering av vannmålereOslo Kommune V/Vann- Og Avløpsetatenutgått
11/05/2019NO-Strømmen: Ventil-, måle og trykkreduskjonskum K5524 - Nedre Romerike Vannverk IKSNedre Romerike Vannverk Iksutgått
10/05/2019NO-Oslo: Anskaffelse 44/2019 Entreprise Bekkeinntak BestumstubbenOslo Kommune V/Vann- Og Avløpsetatenutgått
07/05/2019NO-Sørumsand: Ny målekum spillvannMidtre Romerike Avløpsselskaputgått
02/05/2019NO-BERGEN: EØS 025-2019 Anskaffelse rørleggertjenesterBergen Kommuneutgått
12/04/2019NO-Os i Hordaland: OHARA M2 – Maskinell utrustning i pumpestasjon P2 - KuhnlevikaOs Kommuneutgått
12/04/2019NO-DRAMMEN: Rehabilitering Rundtom PST E1 - Maskin/Bygg/VVSDrammen Kommuneutgått
12/04/2019NO-DRAMMEN: Rehabilitering av Rundtom PST E2 - ElektroDrammen Kommuneutgått
03/04/2019NO-FREDRIKSTAD: Kjøp av tjenester for overvåking av avløpsnettDriftsassistansen I Østfold Iksutgått
29/03/2019NO-Asker: Rørleggerarbeider utskifting av vannmålereAsker Kommuneutgått
15/03/2019NO-Oslo: Rammeavtale for testing/kalibrering av vannmålereOslo Kommune, Vann- Og Avløpsetatenutgått
09/03/2019NO-Asker: VannmålereAsker Kommuneutgått
05/03/2019NO-LILLESTRØM: VannmålereSkedsmo Kommuneutgått
20/02/2019NO-Moss: Rammeavtale for kjøp av vannmålereMoss Kommuneutgått
20/02/2019NO-Sauland: Vannbehandlingsanlegg Tuddal - Sjåvatn VassverkRussmarken Vautgått