Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/04/2019NO-Os i Hordaland: OHARA M2 – Maskinell utrustning i pumpestasjon P2 - KuhnlevikaKun abonnenter14 dager
12/04/2019NO-DRAMMEN: Rehabilitering Rundtom PST E1 - Maskin/Bygg/VVSKun abonnenter35 dager
12/04/2019NO-DRAMMEN: Rehabilitering av Rundtom PST E2 - ElektroKun abonnenter35 dager
03/04/2019NO-FREDRIKSTAD: Kjøp av tjenester for overvåking av avløpsnettKun abonnenter8 dager
29/03/2019NO-Asker: Rørleggerarbeider utskifting av vannmålereKun abonnenter10 dager
15/03/2019NO-Oslo: Rammeavtale for testing/kalibrering av vannmålereOslo Kommune, Vann- Og Avløpsetatenutgått
09/03/2019NO-Asker: VannmålereAsker Kommuneutgått
05/03/2019NO-LILLESTRØM: VannmålereSkedsmo Kommuneutgått
20/02/2019NO-Moss: Rammeavtale for kjøp av vannmålereMoss Kommuneutgått
20/02/2019NO-Sauland: Vannbehandlingsanlegg Tuddal - Sjåvatn VassverkRussmarken Vautgått
19/02/2019NO-TROMSØ: Generalentreprenør Breivika nord - Bygg og infrastruktur for landstrøm. Ny utlysningTromsø Kommuneutgått
06/02/2019NO-Vikeså: Bjerkreim kommune - Skjævelandsåne pumpestasjon - OmbyggingBjerkreim Kommuneutgått
31/01/2019NO-TROMSØ: Generalentreprenør Breivika nord - Bygg og infrastruktur for landstrømTromsø Kommuneutgått
31/01/2019NO-TROMSØ: Generalentreprenør Breivika nord - LandstrømTromsø Kommuneutgått
24/01/2019NO-Langevåg: Strømningsmodell og strømningsmåling i sjø med sikte på etablering av avløpsrenseanlegg på Kvasnes i Sula kommuneSula Kommuneutgått
23/01/2019NO-Lillehammer: Anskaffelse av lydloggerKun abonnenterKAT
14/01/2019NO-KONGSVINGER: Nytt vannbehandlingsanlegg Granli VB - Entreprise for rentvannsbasseng (M2)Givas Iksutgått
14/01/2019NO-KONGSVINGER: Nytt vannbehandlingsanlegg Granli VB - Maskin- og prosessteknisk entreprise (M1)Givas Iksutgått
11/01/2019NO-Oslo: Anskaffelse 104/2018 - Entreprise Bekkeinntak BestumstubbenKun abonnentern/a
10/01/2019NO-Ålesund: Anskaffelse - Måleutstyr kommunalt VA-nett, 2018Ålesund Kommuneutgått