Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
22/09/2020NO-VARHAUG: Rammeavtale for kjøp av drivstoff til kommunens kjøretøy i tjenesteområdene teknisk og eiendomsdriftKun abonnenter29 dager
22/09/2020NO-Ålesund: Anskaffelse - Biladministrasjon, leasingfinansiering og drivstoff, 2020Kun abonnenterKAT
11/09/2020NO-VARHAUG: Rammeavtale for kjøp av drivstoff, vask og rekvisita til kommunens kjøretøy i tjenesteområde helse og sosialKun abonnenter33 dager
11/09/2020NO-SANDVIKA: Høringsutkast for kommende konkurranse: Gass og leie av gassflaskerKun abonnenterVLD
09/09/2020NO-Lillesand: Diesel og bensin til Lillesand MarinaKun abonnenter17 dager
08/09/2020NO-KRISTIANSAND S: Rammeavtale om Innleie av lastebiler. maskiner og førereKun abonnenter5 dager
08/09/2020NO-Hamar: anleggsdiesel, biodiesel og biofyringsoljeKun abonnenterKAT
04/09/2020NO-Trondheim: Massebalanprinsipper og -praksis for oppfyllelse av EUs bærekraftskriterier for biodrivstoff og biobrensler Miljødirektoratetutgått
28/08/2020NO-OSLO: Kopi av Rammeavtale for kjøp av brenselcellerKun abonnenterKAT
25/08/2020NO-Skien: Gass og flaskeleie (medisinsk-, industri- og næringsmiddel)Kun abonnenterKAT
25/08/2020NO-Aremdaø: (Del 1) Rammeavtale smøremidler og kjemikalierKun abonnenterKAT
21/08/2020NO-Smøla: Smøla Kommune - Rammeavtale - DrivstoffKun abonnenterKAT
18/08/2020NO-Trondheim: ANSK-0101-20: Rammeavtale Drivstoff kjøretøy, bulkleveranser anleggsdiesel og drivstoff forskningsfartøy, samt andreNtnuutgått
12/08/2020NO-KRISTIANSAND S: Drivstoff fra pumpe og bilvaskKun abonnenterKAT
10/08/2020NO-Ålesund: Anskaffelse - Biladministrasjon, leasingfinansiering og drivstoff, 2020Ålesund Kommuneutgått
06/08/2020NO-STOKKE: VOIS - Fyringsolje og drivstoff i bulk 2020 - 2024Vois - Vestfold Offentlige Innkjøpssamarbeidutgått
31/07/2020NO-OSLO: NRK MA3314/20E-Rammeavtale for kjøp av drivstoff og bilrekvisita til NRKKun abonnenterKAT
24/07/2020NO-KRISTIANSUND N: KK - Rammeavtale - Diesel & bioolje i bulkKristiansund Kommuneutgått
21/07/2020NO-KJELLER: 2019002567 - LNG til KystvaktenKun abonnenterKAT
21/07/2020NO-Måløy: Pyrolyseanlegg til produksjon av biokull frå biologisk avfallKinn Kommuneutgått