Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
15/04/2019NO-OSLO: Partner Digital PlattformKun abonnenterVLD
05/04/2019NO-KRISTIANSUND N: KK - Veiledende kunngjøring - FDV system til Kristiansund kommuneKun abonnenterVLD
27/02/2019NO-Olso: Teknisk løsning for datainnsamling til UngdataundersøkelseneOslomet - Storbyuniversitetetutgått
26/02/2019NO-VADSØ: Anskaffelse støttesystem for spørreundersøkelser for Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHFSykehusinnkjøp Hfutgått
06/02/2019NO-OSLO: Nytt CRM-system for Veterinærinstituttet med serviceavtale.Kun abonnenterVLD
17/12/2018NO-OSLO: Digital løsning for påmelding, reservasjon og betalingNorges Idrettshøgskoleutgått
06/11/2018NO-Oslo: Skatteklagenemnda - gjennomgangKun abonnenterKAT
05/11/2018NO-VADSØ: Reanskaffelse av Støttesystem for Spørreundersøkelser for Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHFKun abonnenterVLD
05/11/2018NO-VADSØ: Kundeportal til Sykehuspartner HFKun abonnenterVLD
01/11/2018NO-Stavanger: Ny fildelingsløsning. Veiledende kunngjøring.Direktoratet For Økonomistyring (Dfø)utgått
17/10/2018NO-OSLO: Veiledende kunngjøring - Rammeavtale for Digitalisering av HR løsningerKun abonnenterVLD
11/09/2018NO-MJØNDALEN: Programvarelisenser: Feedback informerte tjenesterNedre Eiker Kommuneutgått
17/08/2018NO-Oslo: Skatteklagenemnda - gjennomgangFinansdepartementetutgått
06/07/2018NO-BERGEN: Anskaffelse av elektronisk saksbehandlingssystemKun abonnenterKAT
04/07/2018NO-OSLO: Verktøy for elektroniske spørreundersøkelserKun abonnenterKAT
18/05/2018NO-VADSØ: NORSE Feedback verktøy - Helse Midt NorgeKun abonnenterKAT
11/05/2018NO-OSLO: Kjøp av Arbeidspsykologisk testverktøy/PersonlighetsstestInnovasjon Norgeutgått
08/05/2018NO-OSLO: Verktøy for elektroniske spørreundersøkelserArbeids- Og Velferdsetaten (Nav)utgått
30/04/2018NO-BERGEN: Veiledende kunngjøring - digital løsning for varsling av kritikkverdige forhold i Bergen kommuneKun abonnenterVLD
27/04/2018NO-Oslo: Kjøp av programvaren HMSREG til Oslo universitetssykehus HFKun abonnenterKAT