Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
29/05/2019NO-Trondheim: 2019/420 - Anskaffelse av Rotasjonstol til ØNH, Høresentralen ved St. Olavs Hospital HFSykehusinnkjøp Hfutgått
09/04/2019NO-Stavanger : DiodelaserSykehusinnkjøp Hfutgått
01/04/2019NO-VADSØ: Endoskopisk forbruksmateriell - Helse Fonna HFSykehusinnkjøp Hfutgått
09/11/2018NO-STJØRDAL: Private sykehustjenesterKun abonnenterKAT
11/10/2018NO-Oslo: Anskaffelse av sakkyndigtjenesterNorsk Pasientskadeerstatningutgått
04/10/2018NO-Bergen: Informasjon om anskaffelsesbehov - Undersøkelsesuniter og tilhørende behandlingsstoler for levering til Helse Bergen HFKun abonnenterVLD
26/09/2018NO-VADSØ: Kunngjøring Operasjon/prosedyrepakker/Dagkirurgiske pakker/Øre-Nese-Hals pakker, nevrokirurgiske pakker, diverse prosedyreKun abonnenterKAT
25/09/2018NO-Trondheim: Brainlab navigasjonsutstyr - oppgraderingKun abonnenterKAT
18/09/2018NO-Bergen: Bronkoskopi forbruksmateriellSykehusinnkjøp Hfutgått
25/06/2018NO-VADSØ: Prosedyrepakker til foretakene i Helse Sør-ØstSykehusinnkjøp Hfutgått