Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
09/11/2018NO-STJØRDAL: Private sykehustjenesterKun abonnenterKAT
11/10/2018NO-Oslo: Anskaffelse av sakkyndigtjenesterNorsk Pasientskadeerstatningutgått
04/10/2018NO-Bergen: Informasjon om anskaffelsesbehov - Undersøkelsesuniter og tilhørende behandlingsstoler for levering til Helse Bergen HFKun abonnenterVLD
26/09/2018NO-VADSØ: Kunngjøring Operasjon/prosedyrepakker/Dagkirurgiske pakker/Øre-Nese-Hals pakker, nevrokirurgiske pakker, diverse prosedyreKun abonnenterKAT
25/09/2018NO-Trondheim: Brainlab navigasjonsutstyr - oppgraderingKun abonnenterKAT
18/09/2018NO-Bergen: Bronkoskopi forbruksmateriellSykehusinnkjøp Hfutgått
25/06/2018NO-VADSØ: Prosedyrepakker til foretakene i Helse Sør-ØstSykehusinnkjøp Hfutgått
12/05/2018NO-VADSØ: Kirurgiske tjenester til Helse Vest RHFKun abonnenterKAT
03/05/2018NO-VADSØ: Cochlea-, benleder- og mellomøreimplantater - nasjonal anskaffelseKun abonnenterVLD
28/03/2018NO-Oslo: Anskaffelse av sakkyndigtjenesterKun abonnenterKAT
27/03/2018NO-VADSØ: Kunngjøring Operasjon/prosedyrepakker/Dagkirurgiske pakker/Øre-Nese-Hals pakker, nevrokirurgiske pakker, diverse prosedyreSykehusinnkjøp Hfutgått
21/02/2018NO-VADSØ: Prosedyrepakker til foretakene i Helse Sør-ØstKun abonnenterVLD
20/02/2018NO-VADSØ: Operasjon/prosedyrepakker/Øre-Nese-Hals pakker, Nevrokirurgiske pakker, prosedyrepakker uklassifisertKun abonnenterVLD