Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
19/02/2019NO-Trondheim: Anskaffelse Etablering av dynamisk innkjøpsordning for konsulenttjenester innen E-læringKun abonnenter2186 dager
19/02/2019NO-Møre og Romsdal: Oppfølging - Møre og RomsdalKun abonnenter23 dager
18/02/2019NO-Kristiansund: Anskaffelse av avklaring - Møre og RomsdalKun abonnenter23 dager
18/02/2019NO-Haugesund: Tilrettelagt språkpraksisKun abonnenter17 dager
14/02/2019NO-OSLO: Innkjøp for skapelse av digital utdanningKun abonnenter20 dager
14/02/2019NO-OSLO: Kunnskapsgrunnlag for nasjonale rammer for barnehagefaglig grunnkompetanseKun abonnenter13 dager
14/02/2019NO-BERGEN: FOR 008-2019 Pilot - barn og matkulturKun abonnenter12 dager
14/02/2019NO-OSLO: Samfunnsøkonomisk analyse av eksamen og prøver i grunnopplæringenKun abonnenter13 dager
13/02/2019NO-Asker: Ressursfordelingsmodell for skole, kommunesammenslåingKun abonnenterKAT
11/02/2019NO-OSLO: Anskaffelse av Avklaring - NAV VestfoldKun abonnenter11 dager
05/02/2019NO-OSLO: Evaluering og utredning av drift og finansieringsmodell for tospråklig opplæringKun abonnenter4 dager
05/02/2019NO-OSLO: Evaluering av fleksibel opplæring som pilotKun abonnenter4 dager
31/01/2019NO-Enebakk: Rammeavtale om opplæring og kursing av lærere på iPad i Enebakk kommuneEnebakk Kommuneutgått
28/01/2019NO-Asker: Oppfølging i NAV Vest-VikenKun abonnenter16 dager
28/01/2019NO-Oslo: Tjenestedesign for utredning av digital plattform for etter- og videreutdanningKompetanse Norgeutgått
22/01/2019NO-OSLO: 19/49 Anskaffelse av Avklaring NAV AgderKun abonnenter11 dager
22/01/2019NO-OSLO: 19/47 Anskaffelse av Oppfølging - NAV AgderKun abonnenter11 dager
16/01/2019NO-OSLO: Anskaffelse av oppfølging NAV Øst-VikenArbeids- Og Velferdsetaten (Nav)utgått
16/01/2019NO-OSLO: Anskaffelse av Avklaring NAV Øst-VikenArbeids- Og Velferdsetaten (Nav)utgått
15/01/2019NO-OSLO: Antimobbeprogrammer og læringsmiljøprogrammer i grunnutdanningenUtdanningsdirektoratetutgått