Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
15/02/2019NO-Meland: Undersøking av nedlagt fyllplass MoldekleivKun abonnenter26 dager
13/02/2019NO-Lillesand: Rammeavtale på Geolog-, Geoteknikk-, Hydrolog- og BiologtjenesterKun abonnenter21 dager
12/02/2019NO-Trondheim: Kartlegging av mikroplast i elverKun abonnenter16 dager
08/02/2019NO-Ålesund: Leverandørkonferanse - Rammeavtaler for ingeniørtjenster samt rådgivning og miljø- og geotekniske undersøkelserKun abonnenterVLD
08/02/2019NO-Trondheim: Tiltaksanalyse: Karbonfangst og lagring i norsk industriKun abonnenter12 dager
08/02/2019NO-BODØ: EI 79.19.023 MILJØSANERING BURØYNordland Fylkeskommuneutgått
07/02/2019NO-Trondheim: Nasjonal innsjøundersøkelse 2019Kun abonnenter28 dager
05/02/2019NO-Oslo: Procurement of consultancy services Verification of interim REDD+ Performance Indicators under Norway´s partnership on REDDKun abonnenter19 dager
05/02/2019NO-Oslo: Prosjektleder for oppfølging av miljøtiltak i Svea og Lunckefjell på SvalbardKun abonnenter19 dager
01/02/2019NO-Aurland: Måling av luftkvalitet i FlåmKun abonnenter19 dager
30/01/2019NO-Aurland: Måling av luftkvalitet i FlåmKun abonnenter19 dager
28/01/2019NO-Trondheim: Studie av miljøgifter i moseKun abonnenter2 dager
25/01/2019NO-KRISTIANSAND S: E6 Moelvkrysset (1)Kun abonnenter8 dager
23/01/2019NO-TROMSØ: Kunstgress til Skarphallen i Tromsø - ny utlysningKun abonnenterKAT
22/01/2019NO-Oslo: RFI - High capacity zero emission buses for routes in OsloKun abonnentern/a
22/01/2019NO-Moelv: E6 MoelvkryssetKun abonnenter5 dager
21/01/2019NO-Oslo: Anskaffelse av rammeavtale for analysetjenester av miljøgifter i jord,- og vannprøverOslo Kommune V/Eiendoms- Og Byfornyelsesetatenutgått
18/01/2019NO-VÅLER I ØSTFOLD: Rammeavtale for vassdragsovervåkning vannområde MorsaKun abonnenter2 dager
16/01/2019NO-TRONDHEIM: Prøvetaking og analyse av avløpsvann i kommunale avløpsanleggTrondheim Kommuneutgått
09/01/2019NO-LARVIK: Analysetjenester for Larvik kommune (renseanlegg) -18/23190Larvik Kommuneutgått