Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/07/2019NO-Trondheim: Drift, kvalitetssikring og administrasjon av refusjonsordning for spilloljeKun abonnenter57 dager
12/07/2019NO-Trondheim: Kartlegging av utslipp av smøreoljer fra thrustere i petroleumsindustri og skipsfartKun abonnenter31 dager
08/07/2019NO-Ålesund: Anskaffelse - Miljøkartlegging og tiltaksvurdering ifbm. forurensning fra tidligere Ålesund gassverk, 2019Kun abonnenter41 dager
04/07/2019NO-FREDRIKSTAD: Dialogkonferanse - Veien til fossilfrie og/eller utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Fredrikstad kommuneKun abonnenterVLD
03/07/2019NO-Rauma: Sårbarhetsanalyse RomsdalseggenNorsk Tindesenter Asutgått
28/06/2019NO-OSLO: Prosjekt pilotfelt - bistand til analyserKun abonnenter45 dager
28/06/2019NO-Trondheim: Kartlegging av tekstil-avfallKun abonnenter27 dager
28/06/2019NO-Trondheim: Kartlegging av kommersielt tilgjengelige vekst- og dyrkingsmedier, med tilstrekkelig kvalitet og mindre klima- og miljKun abonnenter34 dager
27/06/2019NO-Bergen: NæringsavfallKun abonnenter24 dager
26/06/2019NO-Trondheim: Flaggermus og vindkraftMiljødirektoratetutgått
26/06/2019NO-OSLO: Kartlegging og vurdering av potensial for effektivisering i oppvarming og kjøling i NorgeKun abonnenter38 dager
26/06/2019NO-Trondheim: Klimaendringer og kulturminner Kun abonnenter35 dager
25/06/2019NO-ALTA: Utarbeidelse av totalentreprisegrunnlag for utfylling av havneområdet i AltaKun abonnenter27 dager
20/06/2019NO-TROMSØ: Rapporter - Sameksistens i havet og bærekraftig blå utviklingKun abonnenter17 dager
20/06/2019NO-Begen: Anbudskonkurranse for Miljøovervåkingsprosjekt: Bryggen i BergenKun abonnenter31 dager
19/06/2019NO-Oslo: Utredning av klima- og miljøeffekter og potensiale for reduksjon av utslipp ved vinterdrift av vegerKun abonnenter30 dager
18/06/2019NO-Oslo: E39 Rogfast - Overvåkningsprogram sediment og biota på KvitsøyKun abonnenter31 dager
18/06/2019NO-Moelv: E6 Moelv - RoterudKun abonnenter52 dager
17/06/2019NO-Fitjar: Grunn- og miljøtekniske undersøkelsar i sjø. Årskog IndustriområdeFitjar Kommuneutgått
14/06/2019NO-Bergen: Rammeavtale konsulentbistand ytre miljøKun abonnenter27 dager