Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
04/06/2019NO-STAVANGER: Teknisk, strategisk og praktisk bistand til videreutvikling av kollektivtilbudet på Nord-Jæren, med hovedvekt på BussvRogaland Fylkeskommuneutgått
29/05/2019NO-Gamvik: Detaljplanlegging av Normannset industriområde i MehamnKun abonnenter6 dager
28/05/2019NO-Oslo: Rådgivningstjenester regulering og mulighetsstudier tre eiendommer - Stovner bydelKun abonnenter16 dager
24/05/2019NO-OSLO: To parallelle rammeavtaler om helhetlige rådgivningstjenester knyttet til utvikling og modernisering av statlig lokalbrukKun abonnenter10 dager
23/05/2019NO-Skien: Fortettingspotensial og synergieffekter i knutepunktene Porsgrunn og SkienSkien Kommuneutgått
22/05/2019NO-Oslo: Anskaffelse av utredninger knyttet til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging i byområdene som omfattes av ordninKun abonnenter3 dager
22/05/2019NO-Birkeland: Hovedplan Bygg (kommunens bygningsmasse)Birkenes Kommuneutgått
22/05/2019NO-Naustdal: Friskhus NaustdalKun abonnenter10 dager
21/05/2019NO-Birkeland: Ny konkurranse Hovedplan VeiBirkenes Kommuneutgått
08/05/2019NO-Sørreisa: Arkitekt og rådgivingstjenester for ombygging/utbygging av ny felles 1-10 skoleSørreisa Kommuneutgått
07/05/2019NO-Meråker: Kjøp av konsulenttjenester til utredning av HydrogenproduksjonMeråker Kommuneutgått
06/05/2019NO-Sandnes: Konsulent byromsstrategiSandnes Kommune.utgått
02/05/2019NO-Sola: Plan- og idekonkurranse for Tananger HavneområdeKun abonnenter74 dager
02/05/2019NO-Storebø: Planmateriale til kommuneplanen sin arealdelAustevoll Kommuneutgått
30/04/2019NO-Trondheim: Vurdering av deponiers egenskaper med hensyn på boligbyggingMiljødirektoratetutgått
30/04/2019NO-Jessheim: Mulighetsstudie kulturhuset, Ullensaker kommuneUllensaker Kommuneutgått
25/04/2019NO-FREDRIKSTAD: Ekstern bistand til evaluering av innfartsparkeringer i FredrikstadFredrikstad Kommuneutgått
17/04/2019NO-SANDVIKA: Midlertidig engasjement som prosjektutviklere og prosjektansvarlige for Bærum kommune Eiendom, ByggherreenhetenBærum Kommuneutgått
16/04/2019NO-Ålesund: Anskaffelse - Konsept Kiperviktorget, 2019Ålesund Kommuneutgått
12/04/2019NO-Oslo: Groruddalssatsingen - prosjekt områdeløftBydel Grorud, Oslo Kommuneutgått