Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
24/04/2024NO-Norge: Ringvirkninger av petroleumsvirksomhetenKun abonnenter8 dager
23/04/2024NO-Oslo: Markedsundersøkelse (RFI) - Anskaffelse av konsulenttjenester til forsvarssektoren innen utvalgte fagfeltKun abonnentern/a
23/04/2024NO-OSLO: Mulighetsstudie for utvikling av kostnadseffektivitet i Statnetts oppgaver som systemansvarligNorges Vassdrags- Og Energidirektorat (Nve)utgått
18/04/2024NO-Telemark: Konsulentbistand knytt til bygdevekstavtaleKun abonnenter3 dager
17/04/2024NO-Drammen: Analyse av utdanningstilbudet i Buskerud fykeskommune - DIO avrop - økonomikonsulenterKun abonnenterKAT
17/04/2024NO-Drammen: Koordinator og Økonomisk analyse - DIO- Avrop økonomikonsulenterKun abonnenterKAT
10/04/2024NO-Norge: Områdegjennomgang av helserelaterte ytelser i folketrygdenFinansdepartementetutgått
10/04/2024NO-Grimstad: Anskaffelse av finansielle rådgivningstjenester Arendal kommune, 2024Arendal Kommune - Fakturamottakutgått
09/04/2024NO-OSLO: Anskaffelse av juridiske og økonomiske granskningstjenesterInnovasjon Norgeutgått
09/04/2024NO-TRONDHEIM: Administrative konsulenttjenesterKun abonnenterKAT
09/04/2024NO-TRONDHEIM: Administrative konsulenttjenesterKun abonnenterKAT
09/04/2024NO-Oslo: Kjøp av konsulenttjenester for utvikling av kommunal metode for helhetlige analyser av nytte- og kostnadsvirkningerrOslo Kommune V/ Byrådsavdeling For Finansutgått
26/03/2024NO-Norge: Framework agreements for organisational assessments and integrity due diligenceNorad – Direktoratet For Utviklingssamarbeidutgått
26/03/2024NO-Innlandet: Konsulenttjenester - økonomibistandKun abonnenterKAT
25/03/2024NO-Norge: Utredningsoppdrag om selvkost i kommunene – avskrivningstid, kalkylerente og framføringsperiodeKommunal- Og Distriktsdepartementetutgått
20/03/2024NO-OSLO: 2023/145 - Konsulentoppdrag for gjennomgang av kostnadseffektivitet i prosjektutvikling & gjennomføring av Statsbyggs byggeprosjekterKun abonnenterKAT
13/03/2024NO-BRØNNØYSUND: Dynamisk innkjøpsordning - Prosjektledelse og -støtteKun abonnenterKAT
13/03/2024NO-BRØNNØYSUND: Dynamisk innkjøpsordning - Prosjektledelse og -støtteKun abonnenterKAT
05/03/2024NO-STAVANGER: Høring av dokumenter i forbindelse med anskaffelse av ERP systemKun abonnentern/a
29/02/2024NO-HØNEFOSS: Tildeling av rammeavtale på rådgivningsbistand innenfor økonomi- og virksomhetsstyringKun abonnenterKAT