Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
13/07/2019NO-OSLO: Kostnadsanalyser av regelverksendringerKun abonnenter49 dager
09/07/2019NO-Arendal: SJ AB (Sweden) joins the TransQ Qualification System. Notification - Services (2)Kun abonnentern/a
05/07/2019NO-OSLO: Invitasjon til leverandørkonferanse om UDIs kommende OU-prosessKun abonnenterVLD
03/07/2019NO-Oslo: Rammeavtale for AktuartjenesterKun abonnenter21 dager
02/07/2019NO-Oslo: Konsulentbistand - ByvekstavtalerKun abonnenterKAT
28/06/2019NO-OSLO: Rammeavtale for konsulenttjenesterKun abonnenter32 dager
28/06/2019NO-DRAMMEN: Selvkostberegning av kommunale gebyrer - videreføring av avtale ved kommunesammenslåingKun abonnenterKAT
26/06/2019NO-TRONDHEIM: Innleie økonomikosulenter Kun abonnenterKAT
13/06/2019NO-OSLO: Kartlegging av norske muligheter og behov for situasjonsforståelse i rommet (SSA)Norsk Romsenterutgått
11/06/2019NO-Oslo: Utredning av mulige datagrunnlag for virkemidler for bruk av naturarealKun abonnenter21 dager
22/05/2019NO-Oslo: Oppbyggin av forskningsmiljøer i Angola 2019 - 2023Utenriksdepartementetutgått
09/05/2019NO-Hammerfest: Journalsystem ergo- og fysioterapitjenesten nye Hammerfest kommuneHammerfest Kommuneutgått
07/05/2019NO-KRISTIANSAND S: Rammeavtale rådgivningstjenesterNye Veier Asutgått
26/04/2019NO-Oslo: Evaluering av Norges tilnærming til porteføljeorientering i nye bistandsprogrammerNorad – Direktoratet For Utviklingssamarbeidutgått
15/04/2019NO-OSLO: NRK MA3209/19E Rammevtale konsulentbistand VirksomhetsutviklingNorsk Rikskringkasting Asutgått
11/04/2019NO-Oslo: Utvikling av simultan modell for kommunale utgifterKommunal- Og Moderniseringsdepartementetutgått
08/04/2019NO-Frekhaug: Bistand til sjølvkostutrekningMeland Kommuneutgått
03/04/2019NO-OSLO: Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse – kostnader og kostnadsdrivere i barne- og ungdomsidrettenKulturdepartementetutgått
02/04/2019NO-Norge: Sirkulære forretningsmodeller i nordisk produksjonsindustri - verdikjedeperspektivNordic Innovation / Nordisk Innovationutgått
02/04/2019NO-OSLO: Konsulentbistand til organisasjonsgjennomgang av Tilsyn for universell utforming av iktDirektoratet For Forvaltning Og Iktutgått