Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
15/04/2019NO-OSLO: NRK MA3209/19E Rammevtale konsulentbistand VirksomhetsutviklingKun abonnenter30 dager
11/04/2019NO-Oslo: Utvikling av simultan modell for kommunale utgifterKun abonnenter18 dager
08/04/2019NO-Frekhaug: Bistand til sjølvkostutrekningKun abonnenter26 dager
03/04/2019NO-OSLO: Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse – kostnader og kostnadsdrivere i barne- og ungdomsidrettenKun abonnenter11 dager
02/04/2019NO-Norge: Sirkulære forretningsmodeller i nordisk produksjonsindustri - verdikjedeperspektivKun abonnenter2 dager
02/04/2019NO-OSLO: Konsulentbistand til organisasjonsgjennomgang av Tilsyn for universell utforming av iktDirektoratet For Forvaltning Og Iktutgått
01/04/2019NO-Oslo: Forprosjekt: Evaluering av skatteomleggingen 2013-2019Kun abonnenter16 dager
29/03/2019NO-STAVANGER: Rammeavtale utredninger og analyserKun abonnenter11 dager
29/03/2019NO-Trondheim: Velfungerende verdikjeder for produksjon av biogass Kun abonnenter2 dager
28/03/2019NO-OSLO: Rammeavtale om konsulentbistand knyttet til forvaltningen av avtaler om kystruten Bergen-KirkenesKun abonnenter7 dager
27/03/2019NO-OSLO: Kunst i tallKun abonnenter14 dager
25/03/2019NO-Oslo: Økonomiske tjenesterKun abonnenter14 dager
18/03/2019NO-OSLO: Gjennomgang av kostnader ved bygging av luftledninger i transmisjonsnettetKun abonnenter4 dager
13/03/2019NO-Kristiansand: SamfunnsøkonomiNye Veierutgått
13/03/2019NO-OSLO: Etablering av landsdekkende såkornfond - rådgivings- og forvaltningsmiljøInnovasjon Norgeutgått
12/03/2019NO-Oslo: Rammeavtale om kvalitetssikring av konseptvalgutredninger og forprosjekt for store statlige investeringsprosjekterKun abonnenter11 dager
12/03/2019NO-Oslo: Utredning om godtgjøringen til folkevalgte i fylkeskommuneneKommunal- Og Moderingseringsdepartementetutgått
12/03/2019NO-STAVANGER: Videreutvikle metoder for effektmåling og rapporteringPetroleumstilsynetutgått
11/03/2019NO-GJØVIK: Nytt bofellesskap - Hunnsveien 17b - TotalentrepriseKun abonnenter3 dager
08/03/2019NO-Kristiansand: Kvalitetssikring av informasjon i Kunstsilo-prosjektetStiftelsen Cultivautgått