Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/07/2019NO-Trondheim: Drift, kvalitetssikring og administrasjon av refusjonsordning for spilloljeKun abonnenter57 dager
12/07/2019NO-Trondheim: Kartlegging av utslipp av smøreoljer fra thrustere i petroleumsindustri og skipsfartKun abonnenter31 dager
10/07/2019NO-Oslo: Konsulentbistand til risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger av tiltak ved hjelp av verktøyKun abonnenter29 dager
08/07/2019NO-Ålesund: Anskaffelse - Miljøkartlegging og tiltaksvurdering ifbm. forurensning fra tidligere Ålesund gassverk, 2019Kun abonnenter41 dager
05/07/2019NO-VINSTRA: Rådgivertjenester - Samferdselsteknikk, kommunalteknikk, miljø og naturKun abonnenter45 dager
05/07/2019NO-OSLO: Invitasjon til leverandørkonferanse om UDIs kommende OU-prosessKun abonnenterVLD
05/07/2019NO-ARENDAL: Svensk-norsk Handlingsplan for edelkreps 2019 - 2022Kun abonnenter33 dager
04/07/2019NO-Trondheim: Brukerstøtte for Avfallsdeklarering Kun abonnenter48 dager
04/07/2019NO-BERGEN: Utvikling av fremtidens avløpsrenseanlegg - invitasjon til dialogkonferanseKun abonnentern/a
04/07/2019NO-FREDRIKSTAD: Dialogkonferanse - Veien til fossilfrie og/eller utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i Fredrikstad kommuneKun abonnenterVLD
03/07/2019NO-OSLO: Veiledende kunngjøring og markedsundersøkelse - Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenesterKun abonnentern/a
03/07/2019NO-Trondheim: Overvåking av gytebestandsstørrelser av atlantisk laks (Salmo salar) og sjøørret (Salmo trutta)Kun abonnenter30 dager
03/07/2019NO-Kabelvåg: Rammeavtale for undersøkelser og analyserKun abonnenter45 dager
03/07/2019NO-Rauma: Sårbarhetsanalyse RomsdalseggenNorsk Tindesenter Asutgått
28/06/2019NO-OSLO: Prosjekt pilotfelt - bistand til analyserKun abonnenter45 dager
28/06/2019NO-Trondheim: Kartlegging av tekstil-avfallKun abonnenter27 dager
28/06/2019NO-Trondheim: Kartlegging av kommersielt tilgjengelige vekst- og dyrkingsmedier, med tilstrekkelig kvalitet og mindre klima- og miljKun abonnenter34 dager
27/06/2019NO-Bergen: NæringsavfallKun abonnenter24 dager
26/06/2019NO-Trondheim: Flaggermus og vindkraftMiljødirektoratetutgått
26/06/2019NO-OSLO: Kartlegging og vurdering av potensial for effektivisering i oppvarming og kjøling i NorgeKun abonnenter38 dager