Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
05/07/2024NO-Norge: Kjøp av kurs innen mangfold og likeverdKun abonnenter33 dager
26/06/2024NO-Norge: Opplæringsprogram - Mangfoldskompetanse i barnevernet (KVALIFISERING)Kun abonnenter26 dager
20/06/2024NO-Nord-Norge: Asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere i Region NordKun abonnenter36 dager
19/06/2024NO-Norge: Paralell - Levekårsutsatte områder og utenforskap – hva vet vi om situasjonen, hvilke tiltak virker?Kun abonnenter31 dager
17/06/2024NO-OSLO: Evaluering av tilskudd til utvikling av kvalifiserings- og integreringstiltak (EVATUKI)Kun abonnenterKAT
13/06/2024NO-Norge: Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger (EMOPP)Kun abonnenterKAT
28/05/2024NO-Norge: Samfunnsøkonomiske vurderinger knyttet til kvinners arbeidshelseArbeids- Og Inkluderingsdepartementetutgått
28/05/2024NO-Norge: Tiltak mot seksuell trakassering i arbeidslivet – hva er tiltakene, hvor er de iverksatt og hvordan virker de?Kun abonnenter19 dager
24/05/2024NO-Norge: Framework agreement for investigations into working conditions at footwear factoriesFinansdepartementetutgått
23/05/2024NO-Stjørdal: Tiltak for deltakere av introduksjonsprogrammetKun abonnenterKAT
17/05/2024NO-Nord-Norge: Asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere i Region NordKun abonnenter11 dager
14/05/2024NO-Norge: Framework agreement for investigations into working conditions at footwear factoriesFinansdepartementetutgått
10/05/2024NO-Norge: Framework agreement for investigations into working conditions at footwear factoriesFinansdepartementetutgått
24/04/2024NO-Tromsø: Høring - Rammeavtale hjelpetiltak etter bvl. § 3-1Tromsø Kommune - Seksjon For Anskaffelserutgått
09/04/2024NO-Norge: Særskilt pleie- og omsorgsløsning med midlertidig innkvartering for pårørendeKun abonnenterKAT
08/04/2024NO-Lindesnes: Sommerintro 2024-2026Lindesnes Kommuneutgått
26/03/2024NO-Norge: Framework agreement - consultancy services for health and SRHR in development contextNorad – Direktoratet For Utviklingssamarbeidutgått
25/03/2024NO-Norge: FoU-oppdrag om hatefulle ytringer, rasisme og diskriminering i NorgeBarne-, Ungdoms- Og Familiedirektoratetutgått
20/03/2024NO-Jessheim: Voksenopplæring Gjerdrum kommuneKun abonnenterKAT
12/03/2024NO-Norge: Evaluering av tilskudd til utvikling av kvalifiserings- og integreringstiltak (EVATUKI)Integrerings- Og Mangfoldsdirektoratet (Imdi)utgått