Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
19/03/2019NO-Oslo: Invitasjon fra UDI til dialog om undersøkelse av kvaliteten på asylintervjuerKun abonnenterVLD
19/03/2019NO-BERGEN: FOR012-2019 Introduksjonsfilm for leietakere.Kun abonnenter4 dager
12/03/2019NO-OSLO: Forskningskoordinator og senter for gjennomføring av "International Civic and Citizenship Education Study 2022" i NorgeUtdanningsdirektoratetutgått
06/03/2019NO-Tana: Tømming og transport av slamØfas Husholdning Asutgått
04/03/2019NO-OSLO: Veiledende kunngjøring av parallelle rammeavtaler på drift av basismottak/asylmottakKun abonnenterVLD
01/03/2019NO-OSLO: Evaluering av kommunale integreringstiltak, med opsjoner om (i) pilotering, og (ii) videre systematisk utprøvingIntegrerings- Og Mangfoldsdirektoratet (Imdi)utgått
22/02/2019NO-OSLO: Anskaffelse av Oppfølging VestfoldArbeids- Og Velferdsetaten (Nav)utgått
21/02/2019NO-Olderdalen: Evaluering av samisk språk i Kåfjord KommuneKåfjord Kommuneutgått
20/02/2019NO-Tønsberg: Opplæringsprogram om barn og familier med minoritetsbakgrunnKun abonnenterVLD
20/02/2019NO-Postboks 319: Sommerprogram for flyktningerBodø Kommuneutgått
05/02/2019NO-Tønsberg: Kunnskapssammenstilling og evaluering av regjeringens handlingsplaner universell utformingBarne-, Ungdoms- Og Familiedirektoratetutgått
31/01/2019NO-Oslo: Mangfoldsprisen 2019Integrerings- Og Mangfoldsdirektoratetutgått
15/01/2019NO-OSLO: Antimobbeprogrammer og læringsmiljøprogrammer i grunnutdanningenUtdanningsdirektoratetutgått
03/01/2019NO-MOLDE: 2018-59 Vask og leie klinikktøy til Ålesund Kompetanseklinikk. RammeavtaleKun abonnentern/a
17/12/2018NO-Oslo: Gjennomgang av virkemidler i politikken overfor nasjonale minoriteterKommunal- Og Moderingseringsdepartementetutgått
04/12/2018NO-OSLO: Hvordan bruker asylsøkere digitale kanaler? Utlendingsdirektoratet - Udiutgått
08/11/2018NO-OSLO: Likestillingsutfordringer i barn og unges skjermbrukBarne- Og Likestillingsdepartementetutgått
06/11/2018NO-OSLO: Evaluering av empowermentkurs for deltakere i introduksjonsprogram i Trondheim kommuneKun abonnenterKAT
26/10/2018NO-OSLO: Kommunenes samarbeid med privat sektor i gjennomføringen av introduksjonsprogrammetIntegrerings- Og Mangfoldsdirektoratet (Imdi)utgått
23/10/2018NO-OSLO: Likestillingsutfordringer i barn og unges fritidBarne- Og Likestillingsdepartementetutgått