Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
21/02/2019NO-Olderdalen: Evaluering av samisk språk i Kåfjord KommuneKun abonnenter31 dager
05/02/2019NO-Tønsberg: Kunnskapssammenstilling og evaluering av regjeringens handlingsplaner universell utformingKun abonnenter14 dager
31/01/2019NO-Oslo: Mangfoldsprisen 2019Integrerings- Og Mangfoldsdirektoratetutgått
15/01/2019NO-OSLO: Antimobbeprogrammer og læringsmiljøprogrammer i grunnutdanningenUtdanningsdirektoratetutgått
03/01/2019NO-MOLDE: 2018-59 Vask og leie klinikktøy til Ålesund Kompetanseklinikk. RammeavtaleKun abonnentern/a
17/12/2018NO-Oslo: Gjennomgang av virkemidler i politikken overfor nasjonale minoriteterKommunal- Og Moderingseringsdepartementetutgått
04/12/2018NO-OSLO: Hvordan bruker asylsøkere digitale kanaler? Utlendingsdirektoratet - Udiutgått
08/11/2018NO-OSLO: Likestillingsutfordringer i barn og unges skjermbrukBarne- Og Likestillingsdepartementetutgått
06/11/2018NO-OSLO: Evaluering av empowermentkurs for deltakere i introduksjonsprogram i Trondheim kommuneKun abonnenterKAT
26/10/2018NO-OSLO: Kommunenes samarbeid med privat sektor i gjennomføringen av introduksjonsprogrammetIntegrerings- Og Mangfoldsdirektoratet (Imdi)utgått
23/10/2018NO-OSLO: Likestillingsutfordringer i barn og unges fritidBarne- Og Likestillingsdepartementetutgått
19/10/2018NO-Bergen: Anskaffelse av nyskriving av fagtekster og litterære tekster til NDLANdlautgått
11/10/2018NO-OSLO: Utvikling av indikatorsett for integreringKun abonnenterKAT
10/10/2018NO-OSLO: FoU - Fra bosetting til voksenliv - en studie av tjenestekjeden for enslige mindreårige flyktningerIntegrerings- Og Mangfoldsdirektoratet (Imdi)utgått
09/10/2018NO-DRAMMEN: Kjøp av aktivitetstiltak og tiltak knyttet til aktivitetspliktKun abonnenterKAT
09/10/2018NO-OSLO: Forskningsprosjekt om flyktningers tilknytning til arbeidsmarkedet over tidIntegrerings- Og Mangfoldsdirektoratet (Imdi)utgått
03/10/2018NO-Haugesund: Saksbehandlingssystem med arkivKun abonnenterKAT
02/10/2018NO-Oslo: RFI - Dialog med markedet om innvandrerbefolkningens tillit og tilhørighetKun abonnenterVLD
01/10/2018NO-OSLO: Kartlegging av gode eksempler på opplæringstilbud for voksne innvandrereKun abonnenterKAT
28/09/2018NO-Tønsberg: kunnskap om og holdninger til etnisk og religiøst mangfold i tre sektorerBarne-, Ungdoms- Og Familiedirektoratetutgått