Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/07/2019NO-Tønsberg: Utredning om rekruttering av menn til helse- og omsorgssektorenKun abonnenter33 dager
09/07/2019NO-Sogndal: Arbeidsmarkedsopplæring - Renholdskurs med veiledet praksis for arbeidssøkere med innvandrerbakgrunnKun abonnenter40 dager
05/07/2019NO-STEINKJER: Anskaffelse av Avklaring - NAV TrøndelagKun abonnenter45 dager
04/07/2019NO-OSLO: Anskaffelse av Avklaring NAV Troms og Finnmark - FinnmarkKun abonnenter39 dager
04/07/2019NO-OSLO: Anskaffelse av Oppfølging NAV Troms og Finnmark - FinnmarkKun abonnenter40 dager
27/06/2019NO-Oslo: DialogkonferanseKun abonnenterVLD
21/06/2019NO-OSLO: Evaluering av kulturorienteringsprogrammet for overføringsflyktningerKun abonnenter22 dager
21/06/2019NO-Tønsberg: Kartlegging av hvilke erfaringer statlige arbeidsgivere har med å følge opp inkluderingsdugnaden 2018Barne-, Ungdoms- Og Familiedirektoratetutgått
18/06/2019NO-LIER: Intensjonskunngjøring - BrofinansieringKun abonnenterKAT
13/06/2019NO-OSLO: Fornyet kunngjøring- Drift av Kasper transittmottak i Våler i ØstfoldUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
24/05/2019NO-Tønsberg: Kunnskapsoppsummering om deltakelse i arbeidslivet for kvinner med innvandrerbakgrunnBarne-, Ungdoms- Og Familiedirektoratetutgått
20/05/2019NO-Oslo: Almenngjøringsordningen - evalueringArbeids- Og Sosialdepartementetutgått
10/05/2019NO-OSLO: Unge i utsatte boområderIntegrerings- Og Mangfoldsdirektoratet (Imdi)utgått
10/05/2019NO-Oslo: Utredning om norskopplæring for personer med høyere utdanning (spor 3) innenfor introduksjonslovenKompetanse Norgeutgått
10/05/2019NO-Oslo: Undersøkelse av opplærings- og informasjonstilbud for nyankomne innvandrereKompetanse Norgeutgått
04/05/2019NO-Våler : Drift av Kasper transittmottak i Våler i ØstfoldUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
26/04/2019NO-OSLO: FoU-oppdrag: Evaluering av informasjonsprogram i ordinære mottak Utlendingsdirektoratet - Udiutgått
19/03/2019NO-Oslo: Invitasjon fra UDI til dialog om undersøkelse av kvaliteten på asylintervjuerKun abonnenterVLD
19/03/2019NO-BERGEN: FOR012-2019 Introduksjonsfilm for leietakere.Bergen Kommuneutgått
12/03/2019NO-OSLO: Forskningskoordinator og senter for gjennomføring av "International Civic and Citizenship Education Study 2022" i NorgeUtdanningsdirektoratetutgått