Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
08/04/2019NO-TRONDHEIM: Aktivitetstilbud for personer med psykiske utfordringer og eller rusproblematikkTrondheim Kommuneutgått
02/04/2019NO-TRONDHEIM: Treffsted for personer med psykiske utfordringerTrondheim Kommuneutgått
01/04/2019NO-OSLO: Implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus ved brukerorganisasjoneneHelsedirektoratetutgått
22/02/2019NO-Skei i Jølster: Spesialisert bu- og behandlingsbustadJølster Kommuneutgått
08/02/2019NO-BERGEN: EØS 005-2019 Anskaffelse av hjelpetiltak for barn og ungeBergen Kommuneutgått
29/01/2019NO-Skien: Inn på Tunet - 2019Skien Kommuneutgått
21/01/2019NO-OSLO: Prekvalifisering - Hele mennesker, hele tjenester i Moss kommuneDirektoratet For Forvaltning Og Iktutgått
10/01/2019NO-TRONDHEIM: Botiltak/helsetjenester for 18 personerTrondheim Kommuneutgått
29/11/2018NO-OSLO: Invitasjon til dialogkonferanse - #StimuLab 2019Kun abonnenterVLD
27/11/2018NO-ÅRNES: Dialogkonferanse omsorgsboligerKun abonnenterVLD
12/11/2018NO-Lillehammer: Rammeavtale for utviklings- og konsulenttjenester innen virksomhet/informasjonsarkitektur for Innlandet fylkeskommunOppland Fylkeskommuneutgått
11/10/2018NO-Oslo: Anskaffelse av sakkyndigtjenesterNorsk Pasientskadeerstatningutgått
09/10/2018NO-DRAMMEN: Kjøp av aktivitetstiltak og tiltak knyttet til aktivitetspliktKun abonnenterKAT
03/10/2018NO-STAVANGER: Heldøgns bo- og omsorgstjenester og barneboligStavanger Kommuneutgått
17/09/2018NO-Stord: Utleigebustadar Søsterheimen burettslagKun abonnenterKAT
12/09/2018NO-Arendal: Tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, rammeavtaleKun abonnenterKAT
31/08/2018NO-OSLO: Evaluering av pakkeforløp (HDIR)Helsedirektoratetutgått
23/08/2018NO-STAVANGER: Dialogmøte Heldøgns bo- og omsorgstjenester Kun abonnenterVLD
15/08/2018NO-HAMAR: 18/6903 - Intensjonskunngjøring for kjøp av veiledning og opplæring av straffedømteKun abonnenterKAT
13/08/2018NO-Lier: Bo- og omsorgstjenester til personer med psykisk helsesviktKun abonnenterKAT