Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
02/07/2022NO-Oslo: Konkurranse om kjøp av heldøgnstjenester til personer over 18 år med psykiske lidelserKun abonnenterKAT
02/07/2022NO-Viken: (2022/2784) Sykehjemsplasser, rammeavtaleKun abonnenter44 dager
25/06/2022NO-Arendal: Anskaffelse av helse og omsorgstjenester - Arendal kommuneKun abonnenter33 dager
29/05/2022NO-FREDRIKSTAD: Drift av helhetlig bo- og omsorgssenterFredrikstad Kommuneutgått
23/05/2022NO-Viken: (2022/198)Tiltak til brukere med sammensatte utfordringer innenfor rus med tilleggsproblematikkViken Vest Innkjøpssamarbeid (Vvi)utgått
07/05/2022NO-Viken: (2021/7543) Helse- og omsorgstjenester med rehabilitering til brukere med psykisk helsesvikt, rammeavtaleViken Vest Innkjøpssamarbeid (Vvi)utgått
02/05/2022NO-SANDVIKA: Døgnbemannet lavterskel omsorgstilbud til rusmiddelavhengigeBærum Kommuneutgått
25/04/2022NO-Oslo: Rammeavtale om kjøp av midlertidig botilbud 2022Oslo Kommune V/ Velferdsetatenutgått
15/04/2022NO-Vestlandet: Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet for Helse VestHelse Vest Rhfutgått
22/03/2022NO-STAVANGER: Ny konkurranse om levering av institusjonsplasser for personer med ruslidelserKun abonnenterKAT
23/02/2022NO-Oslo: BHT - Bedriftshelsetjeneste_2022Kun abonnenterKAT
25/12/2021NO-Vestlandet: Invitasjon til dialogkonferanse - RehabiliteringstjenesterKun abonnenterVLD
25/12/2021NO-Vestlandet: Invitasjon til dialogkonferanse - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Kun abonnenterVLD
20/12/2021NO-TRONDHEIM: Anskaffelse av sakkyndig tjenester - Norsk pasientskadeerstatning (NPE)Kun abonnenterKAT
17/12/2021NO-Rogaland: Ny konkurranse om levering av institusjonsplasser for personer med ruslidelserStavanger Kommuneutgått
03/12/2021NO-Norge: Anskaffelse av nasjonal veilederordning for Rask psykisk helsehjelp team - HelsedirektoratetKun abonnenterKAT
28/11/2021NO-Oslo: Konkurranse om kjøp av heldøgnstjenester til personer over 18 år med psykiske lidelserOslo Kommune V/ Velferdsetatenutgått
27/11/2021NO-STAVANGER: Konkurranse om levering av institusjonsplasser for personer med ruslidelser (rammeavtale)Kun abonnenterKAT
08/11/2021NO-KONGSVINGER: Kontraktstildeling: Heldøgns helse- og omsorgstjenester til kommunene i Kongsvingerregionen 2021-2026Kun abonnenterKAT
22/10/2021NO-DRAMMEN: Konsulenttjeneste til opplæring - forebygging og håndtering av vold og trusler om vold Drammen Kommuneutgått