Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
05/02/2019NO-OSLO: Evaluering og utredning av drift og finansieringsmodell for tospråklig opplæringKun abonnenter10 dager
29/11/2018NO-KJELLER: Veiledende kunngjøring på Laboratorie- og elektromedisinsk utstyr med forbruksmateriell Kun abonnenterVLD
31/08/2018NO-Alta: Utstyr for brystkompresjon i ambulanse til Finnmarkssykehuset HFSykehusinnkjøp Hfutgått
03/07/2018NO-Sarpsborg: Leverandørkonferanse for kjøp av multimonitorer til prehospitale tjenester ved Sykehuset Østfold HFKun abonnenterVLD
25/05/2018NO-VADSØ: Implantasjonslaboratorium til Universitetssykehuset Nord-Norge HFKun abonnenterKAT
06/04/2018NO-Finnmark: Intensjonskunngjøring: Brystkompresjonssystem til Finnmarkssykehuset HFKun abonnenterKAT
12/03/2018NO-VADSØ: Pacemaker og defibrillator (ICD) - nasjonale tjenesterSykehusinnkjøp Hfutgått