Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
13/04/2019NO-KJELLER: AED Defibrillator og DHLR-kursKun abonnentern/a
05/04/2019NO-KJELLER: AED Defibrillator og DHLR-kursForsvaret V/Forsvarets Logistikkorganisasjonutgått
05/02/2019NO-OSLO: Evaluering og utredning av drift og finansieringsmodell for tospråklig opplæringUtdanningsdirektoratetutgått
29/11/2018NO-KJELLER: Veiledende kunngjøring på Laboratorie- og elektromedisinsk utstyr med forbruksmateriell Kun abonnenterVLD
31/08/2018NO-Alta: Utstyr for brystkompresjon i ambulanse til Finnmarkssykehuset HFSykehusinnkjøp Hfutgått
03/07/2018NO-Sarpsborg: Leverandørkonferanse for kjøp av multimonitorer til prehospitale tjenester ved Sykehuset Østfold HFKun abonnenterVLD