Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
16/04/2019NO-OSLO: Varer og tjenesteytelser til eksisterende server- og lagringsinfrastrukturKun abonnenter43 dager
10/04/2019NO-Oslo: Rammeavtaler på kjøp av AnalysetjenesterKun abonnenterKAT
10/04/2019NO-Oslo: Kjøp av tjenester i forbindelse av metodeutvikling av trafikkdataKun abonnenter12 dager
28/03/2019NO-Oslo: Dialogmøte - Anskaffelse av eksterne data for reisemønster, byer og tettstederKun abonnenterVLD
26/03/2019NO-OSLO: Rammeavtale standardiserte skytjenester og tilhørende rådgivningstjenesterKun abonnenter8 dager
08/03/2019NO-OSLO: Anskaffelse av Rammeavtale om kjøp av rådgivningstjenester i forbindelse med revisjon av SAPRiksrevisjonenutgått
05/03/2019NO-OSLO: Invitasjon til Diskos leverandørkonferanse på vegne av OljedirektoratetKun abonnenterVLD
20/02/2019NO-Hamar: CybersikkerhetstjenesterKun abonnenterKAT
07/02/2019NO-DRAMMEN: Invitasjon til Dialogkonferanse - Smarte Byer - Fokus på IOTKun abonnenterVLD
24/01/2019NO-Oslo: Rammeavtaler på kjøp av AnalysetjenesterJernbanedirektoratetutgått
15/01/2019NO-Oslo: Høringsrunde: Teknisk løsning for datainnsamling til UngdataundersøkelseneOslomet - Storbyuniversitetetutgått
07/01/2019NO-Oslo: Rammeavtale, CUBE Personmodeller – versjon 4, vedlikehold og forvaltningStatens Vegvesenutgått
21/12/2018NO-Oslo: Konsulent implementering Dashboard (Power BI)Kun abonnenterKAT
05/12/2018NO-Solbakk: Rv. 13 Ryfast - E08 Kollektivterminal SolbakkStatens Vegvesen Region Vestutgått
29/11/2018NO-OSLO: 18/1543 - Rammeavtale for formidling av IT-ressurserStatistisk Sentralbyråutgått
27/11/2018NO-Oslo: Innspill rammeavtale for konsulenttjenester ITKun abonnentern/a
20/11/2018NO-STAVANGER: DatasjøtjenesterStavanger Kommuneutgått
03/11/2018NO-OSLO: BW/BI konsulent til CYFOR CIKT LAAKun abonnenterKAT
02/11/2018NO-Bergen: Tidsserie database/ Time series databaseBkk Asutgått
22/10/2018NO-TØNSBERG: Rammeavtale for penetrasjonstesting og hendelseshåndteringDirektoratet For Samfunnssikkerhet Og Beredskap (Dsb)utgått