Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
04/06/2019NO-Oslo: Invitasjon til informasjonsmøte om dynamiske innkjøpsordninger for IKT-tjenesterKun abonnentern/a
01/06/2019NO-OSLO: NRK MA3224/19E Kvantitativ datainnsamlingKun abonnenter15 dager
28/05/2019NO-STAVANGER: Diskos 2.0 - Request for informationKun abonnenterVLD
28/05/2019NO-Oslo: Utkast kravspesifikasjon Data- og analysetjenesterKun abonnenterVLD
17/05/2019NO-FREDRIKSTAD: Anskaffelse av servere og lagringsteknologi- Dynamisk innkjøpsordningKun abonnenter3654 dager
15/05/2019NO-STAVANGER: Tjenester for datasjøKun abonnenter3 dager
09/05/2019NO-Ås: Digital plattform for FDVUS og BIMNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitetutgått
06/05/2019NO-Trondheim: FALK – Fjernmåling av landøkologiske kartKun abonnenterVLD
03/05/2019NO-OSLO: Konsulentbistand til TestlabDirektoratet For Forvaltning Og Iktutgått
30/04/2019NO-KRISTIANSAND S: MobilitetsanalyseNye Veier Asutgått
16/04/2019NO-OSLO: Varer og tjenesteytelser til eksisterende server- og lagringsinfrastrukturSkatteetatenutgått
10/04/2019NO-Oslo: Rammeavtaler på kjøp av AnalysetjenesterKun abonnenterKAT
10/04/2019NO-Oslo: Kjøp av tjenester i forbindelse av metodeutvikling av trafikkdataStatens Vegvesenutgått
28/03/2019NO-Oslo: Dialogmøte - Anskaffelse av eksterne data for reisemønster, byer og tettstederKun abonnenterVLD
26/03/2019NO-OSLO: Rammeavtale standardiserte skytjenester og tilhørende rådgivningstjenesterSkatteetatenutgått
08/03/2019NO-OSLO: Anskaffelse av Rammeavtale om kjøp av rådgivningstjenester i forbindelse med revisjon av SAPRiksrevisjonenutgått
05/03/2019NO-OSLO: Invitasjon til Diskos leverandørkonferanse på vegne av OljedirektoratetKun abonnenterVLD
20/02/2019NO-Hamar: CybersikkerhetstjenesterKun abonnenterKAT
07/02/2019NO-DRAMMEN: Invitasjon til Dialogkonferanse - Smarte Byer - Fokus på IOTKun abonnenterVLD
24/01/2019NO-Oslo: Rammeavtaler på kjøp av AnalysetjenesterJernbanedirektoratetutgått