Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
16/04/2019NO-Fjerdingby: Fornying av Øyeren IKTs driftsmiljøKun abonnenter26 dager
16/04/2019NO-OSLO: Varer og tjenesteytelser til eksisterende server- og lagringsinfrastrukturKun abonnenter40 dager
12/04/2019NO-Oslo: Rammeavtaler for kjøp av IKT-utstyr og tilhørende tjenesterKun abonnenter26 dager
10/04/2019NO-OSLO: Anskaffelse av verktøy for å kunne masseregistrere og masseendre data i SAPKun abonnenter22 dager
10/04/2019NO-OSLO: Rammeavtale for kjøp av servere og tilbehør - 19/475Kun abonnenter16 dager
09/04/2019NO-OSLO: Klienter og sluttbrukerutstyr med tilhørende tjenesterKun abonnenter22 dager
26/03/2019NO-OSLO: Rammeavtale standardiserte skytjenester og tilhørende rådgivningstjenesterKun abonnenter5 dager
25/03/2019NO-OSLO: Kjøp av rammeavtaler på konsulenttjenester - ArkitekttjenesterKirkelig Fellesråd I Osloutgått
25/03/2019NO-NAMSOS: Kjøp av IT infrastruktur og driftstjenesterKun abonnenter2 dager
19/02/2019NO-Narvik: Storage Area Network - SAN-løsningNarvik Kommuneutgått
08/02/2019NO-Oslo: Kjøp av nedlastingsnøklerKun abonnenterVLD
01/02/2019NO-MOSJØEN: Rammeavtale for datamaskiner/pc og tilbehørVefsn Kommuneutgått
30/01/2019NO-Haugesund: Saksbehandlingssystem med arkivHaugesund Kommuneutgått
21/01/2019NO-KJELLER: Flyttetjenester til forsvarssektoren - UtlandForsvaret V/Forsvarets Logistikkorganisasjonutgått
15/01/2019NO-Oslo: Høringsrunde: Teknisk løsning for datainnsamling til UngdataundersøkelseneOslomet - Storbyuniversitetetutgått
11/01/2019NO-OSLO: Procurement of data centre for Norsk helsearkivKun abonnenterKAT
09/01/2019NO-MOSJØEN: Høring - Rammeavtale på kjøp av pc og tilbehørKun abonnenterVLD
21/12/2018NO-OSLO: Anskaffelse av ny backupløsning for Stortinget - Backup as a service (BaaS)Stortingetutgått
18/12/2018NO-TROMSØ: Sak og Arkiv til Tromsø Kommune, ny utlysningTromsø Kommuneutgått
05/12/2018NO-Solbakk: Rv. 13 Ryfast - E08 Kollektivterminal SolbakkStatens Vegvesen Region Vestutgått