Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
20/02/2019NO-Tønsberg: Opplæringsprogram om barn og familier med minoritetsbakgrunnKun abonnenterVLD
19/02/2019NO-Askim: Omsorgs- og avlastningstjenesterKun abonnenter25 dager
08/02/2019NO-BERGEN: EØS 005-2019 Anskaffelse av hjelpetiltak for barn og ungeKun abonnenter26 dager
22/01/2019NO-Sandnes: Parallell rammeavtale - barnebolig og avlastningstjenesterKun abonnenter2 dager
14/01/2019NO-Tønsberg: Best egnede tiltak når barn skal bo utenfor foreldrehjemmetKun abonnenterKAT
17/12/2018NO-OSLO: Drift av særskilt bo- og omsorgsløsning for asylsøkere Utlendingsdirektoratet - Udiutgått
06/12/2018NO-OSLO: Ankomsttransittmottak for enslige mindreårige asylsøkereUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
01/11/2018NO-Oslo: Konkurranse for kjøp av tiltak i barneverntjenestenKun abonnenterKAT
31/10/2018NO-Sola: Intensjonskunngjøring - Avtale mellom Sola kommune og Alternativ til voldKun abonnenterKAT
20/10/2018NO-Skien: Ledsagertjeneste for elever med spesielle behov i Skien kommuneKun abonnenterKAT
03/10/2018NO-STAVANGER: Heldøgns bo- og omsorgstjenester og barneboligStavanger Kommuneutgått
28/09/2018NO-Oslo: Anskaffelse av avlastningstjenester utenfor hjemmet til barn og voksne med utviklingshemmingOslo Kommune V/ Velferdsetatenutgått
12/09/2018NO-Tønsberg: Best egnede tiltak når barn skal bo utenfor foreldrehjemmetBarne-, Ungdoms- Og Familiedirektoratetutgått
12/09/2018NO-Tønsberg: Best egnede tiltak når barn skal bo utenfor foreldrehjemmetKun abonnenterKAT
04/09/2018NO-Hordaland: Prekvalifisering - Samordna teneste for utsette barn og unge og deira pårørende - ny tjeneste i ny samanslått komuneDirektoratet For Forvaltning Og Iktutgått
29/08/2018NO-KOLBOTN: Botilbud ung mann med funksjonshemmingKun abonnenterKAT
24/08/2018NO-Oslo: Anskaffelse av rammeavtale for plasser i familiesenterKun abonnenterKAT
23/08/2018NO-STAVANGER: Dialogmøte Heldøgns bo- og omsorgstjenester Kun abonnenterVLD
02/08/2018NO-STAVANGER: Rammeavtale om levering av avlastningtjenester for barn og ungeKun abonnenterKAT
16/07/2018NO-Oslo: Anskaffelse av rammeavtale for plasser i familiesenterKun abonnenterKAT