Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
31/01/2019NO-Trondheim: Anskaffelse av kommunikasjonstjenester for Sykehusbygg HFSykehusbygg Hfutgått
15/01/2019NO-BERGEN: BV 2019-01 - ÅrsmeldingBergen Kommuneutgått
15/11/2018NO-Oslo: Rammeavtale vikartjenesterForbrukerrådetutgått
02/10/2018NO-OSLO: Produksjon av tidsskriftet Åpent rom - AnskaffelseStatsbyggutgått
17/07/2018NO-Oslo: NBIM Rammeavtale for konsulenttjenester for intern kommunikasjonKun abonnenterKAT
06/07/2018NO-Stjørdal: Driftsassistanse for avløpsrenseanlegg i TrøndelagDriftsassistansen For Avløpsrenseanlegg I Tidligere Sør- Og Nord-Trøndelagutgått
21/06/2018NO-TRONDHEIM: Rammeavtale kommunikasjonstjenesterSiva - Selskapet For Industrivekst Sfutgått