Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
16/04/2019NO-VADSØ: Innovasjonsprosjekt Virtuelt hjemmesykehus og avstandsoppfølging av pasienter ved SIV HF - LeverandørkonferanseKun abonnenterVLD
15/04/2019NO-OSLO: Leverandørkonferanse uttakssentralerKun abonnenterVLD
12/04/2019NO-VADSØ: Virksomhetsstyringssystem for Sykehuspartner HFKun abonnenterVLD
12/04/2019NO-Florø: System for helsestasjonstenestene - Kinn kommuneKun abonnenter24 dager
10/04/2019NO-Trondheim: TPHP PresentasjonslagKun abonnenter24 dager
06/04/2019NO-Bergen: Dialogkonferanse for røntgensystem til Vestland fylkeskommuneKun abonnenterVLD
27/03/2019NO-Time : Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologiKun abonnenter19 dager
26/03/2019NO-VADSØ: Dialogmøte Pasientovervåkning, pasientvarme, blod og væskevarmere Helse Midt-Norge HMNKun abonnenterVLD
26/03/2019NO-Hammerfest: Intensjonskunngjøring: Pasientovervåkning til Finnmarkssykehuset HFKun abonnenterKAT
25/03/2019NO-Oslo: Høring kravspesifikasjon - Teknologi for avstandsoppfølgingKun abonnenterVLD
21/03/2019NO-Oslo: Leie av teknologi knyttet til tilsyn (digitalt tilsyn og passiv varslingsteknologi)Kun abonnenter2 dager
21/03/2019NO-VADSØ: Innovasjonspartnerskap - Et SLAG for fremtidens helsetjeneste. Løsninger for å sikre hjerneslagpasienter kvalitet, kontinuKun abonnenter15 dager
07/03/2019NO-OSLO: EPJ-løftet: Implementering av støtte for Smart On FHIRDirektoratet For E-Helseutgått
05/03/2019NO-Trondheim: IT-utvikling for en stor klinisk studieNtnuutgått
27/02/2019NO-NØTTERØY: 605202 Wilhelmsenhallen - Rehabilitering, riving & nytt tilbyggKun abonnentern/a
18/02/2019NO-Isdalstø: Kjøp av velferdsteknologiKun abonnenterKAT
15/02/2019NO-VADSØ: RFI - Helse Nord IKT - MODI Fremtidig ArbeidsflateKun abonnenterVLD
15/02/2019NO-VADSØ: Medisinsk avstandsoppfølging av epilepsipasienter ved nevrologisk avdeling, Vestre Viken HF/HSØKun abonnenterVLD
02/02/2019NO-Telemark: Anskaffelse av digitale tester for psykisk helsevern og rusbehandling - Sykehuset TelemarkKun abonnenterKAT
29/01/2019NO-Brumunddal: Fremtidens sykehjem i Moelv - DialogkonferanseKun abonnenterVLD