Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
17/04/2019NO-Ålesund: Rammeavtale for nettsideløsningerKun abonnenter37 dager
16/04/2019NO-Fjerdingby: Fornying av Øyeren IKTs driftsmiljøKun abonnenter30 dager
16/04/2019NO-OSLO: Varer og tjenesteytelser til eksisterende server- og lagringsinfrastrukturKun abonnenter44 dager
15/04/2019NO-OSLO: Partner Digital PlattformKun abonnenterVLD
13/04/2019NO-OSLO: Nytt publiseringsverktøy og design av nytt nettsted for Norges musikkhøgskoleKun abonnenter23 dager
12/04/2019NO-VADSØ: Virksomhetsstyringssystem for Sykehuspartner HFKun abonnenterVLD
10/04/2019NO-OSLO: Anskaffelse av verktøy for å kunne masseregistrere og masseendre data i SAPKun abonnenter26 dager
09/04/2019NO-OSLO: for anskaffelse av publiseringsløsning for og utvikling av nettsider, samt drifts-, vedlikeholds- og videreutviklingstjenesKun abonnenter20 dager
04/04/2019NO-STAVANGER: Programvarelisenser - Veiledende kunngjøringKun abonnenterVLD
03/04/2019NO-OSLO: Talestyrt arrangementskalenderKun abonnenter4 dager
29/03/2019NO-Gardermoen: Markedsdialog - Nytt kompetansesystemKun abonnentern/a
29/03/2019NO-OSLO: Videoredigering på neste nivå i NRK - RFIKun abonnenterVLD
29/03/2019NO-KONGSVINGER: Intensjonskunngjøring - StyringssystemKun abonnenterKAT
27/03/2019NO-SKEDSMO: Felles markedsføringsplattform for arbeidsdriften i kriminalomsorgenKriminalomsorgsdirektoratet utgått
26/03/2019NO-OSLO: Rammeavtale standardiserte skytjenester og tilhørende rådgivningstjenesterKun abonnenter9 dager
26/03/2019NO-Oslo: Bistand til å utvikle og vedlikeholde UiOs nettsted og tilstøtende tjenesterKun abonnenter18 dager
26/03/2019NO-OSLO: Strategisk og metodisk støtte i kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetKun abonnenter12 dager
25/03/2019NO-STAVANGER: Bistand i digitaliseringsarbeidet i PtilKun abonnenter9 dager
25/03/2019NO-Oslo: Anskaffelse leverandør for videreutvikling og drift av websider (Wordpress)Kun abonnenter13 dager
25/03/2019NO-Drammen: Veiledende kunngjøring - Tilgjengeliggjøring av programvareKun abonnenterVLD