Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
06/07/2019NO-BERGEN: 19/01274 GC-MS/MS for analyse av flammehemmere (PBDE) - trinn 1Kun abonnenter22 dager
17/05/2019NO-OSLO: 74892-3 US KLM avd for medisinsk biokjemi ICP-MSOslo Universitetssykehus Hf (Hovedenhet)utgått
01/05/2019NO-Ås: 1000605 Campus Ås Brukerutstyr K923.13 KromatografiStatsbyggutgått
27/03/2019NO-OSLO: 75221 RH KLM Avd for Medisisnk Biokjemi LC-MSMSKun abonnenterKAT
11/03/2019NO-OSLO: 75147 RH KLM Avd for Farmakologi Høy oppløselig LCMSMSOslo Universitetssykehus Hf - Strategi Og Anskaffelsesavdelingen Mtvutgått
01/03/2019NO-Trondheim: Anskaffelse av gasskromatograf (GC), Institutt for kjemisk prosessteknologi.Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (Ntnu), Innkjøputgått
27/02/2019NO-Trondheim: ANSK-IKP002-2019 : Anskaffelse av gasskromatograf (GC) ved Institutt for kjemisk prosessteknololgiNorges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (Ntnu), Innkjøputgått
04/02/2019NO-Trondheim: ANSK-IKP001-2019: Purchase of two gas chromatography units, at Dept. of Chemical Engineering NTNUNorges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (Ntnu), Innkjøputgått
29/11/2018NO-KJELLER: Veiledende kunngjøring på Laboratorie- og elektromedisinsk utstyr med forbruksmateriell Kun abonnenterVLD
31/10/2018NO-Trondheim: HPLCNorges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (Ntnu), Innkjøputgått
05/10/2018NO-Ålesund: HbA1c-instrument ved Avdeling for medisinsk biokjemi Ålesund.Sykehusinnkjøp Hfutgått
01/10/2018NO-Bergen: ANSK-2993-18 Instrument for måling av metabolismen i levende cellerKun abonnenterKAT
18/09/2018NO-Bergen: Headspace GC-dual-FID-instrument og tilhørende gassgeneratorer for levering til Helse Bergen HFSykehusinnkjøp Hfutgått
12/09/2018NO-7034 Trondheim: Multidetektor SECKun abonnenterKAT
04/09/2018NO-Bergen: LCMS til Hormonlaboratoriet for levering til Helse Bergen HFSykehusinnkjøp Hfutgått