Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
15/06/2019NO-KJELLER: Lab- og elektromedisinsk utstyrKun abonnenter17 dager
17/05/2019NO-OSLO: K923.03 SentrifugerStatsbyggutgått
04/01/2019NO-Ås: GulvsentrifugeKun abonnenterKAT
06/12/2018NO-Ås: High speed kjølesentrifugeKun abonnenterKAT
29/11/2018NO-KJELLER: Veiledende kunngjøring på Laboratorie- og elektromedisinsk utstyr med forbruksmateriell Kun abonnenterVLD
10/10/2018NO-Haugesund: Laboratorie-automasjon, Helse Fonna HFHelse Fonna Hfutgått
21/09/2018NO-Lillehammer: Anskaffelse av blodposesentrifuge(r) til blodbank LilleahmmerSykehuset Innlandet Hfutgått