Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
04/06/2019NO-OSLO: K911.13 Utstyr for øyeundersøkelserKun abonnenter20 dager
27/05/2019NO-Bergen: Medisinsk teknisk utstyr: ElektroderSykehusinnkjøp Hfutgått
21/05/2019NO-OSLO: 75405 E2019 OUS HLK Kardiologisk avd UltralydapparatKun abonnenter8 dager
30/04/2019NO-Stavanger: Trinn 2 Tilbudsfase Radiologisk angio-/intervensjonslaboratorium til Helse StavangerKun abonnenterKAT
26/03/2019NO-Haugesund: Transkutan CO2 måler til Helse Fonna HFSykehusinnkjøp Hfutgått
25/03/2019NO-Bergen: HBE- Angiografilaboratorium dedikert til å utføre angiografier av hjerte (elektrofysiologiske (EP) prosedyrer)Sykehusinnkjøp Hfutgått
18/03/2019NO-Sarpsborg: Ekko ultralydapparater til Sykehuset ØstfoldSykehusinnkjøp Hfutgått
14/03/2019NO-VADSØ: Skalpelektroder til foretakene i Helse Sør-ØstKun abonnenterKAT
04/03/2019NO-VADSØ: Veiledende kunngjøring anskaffelse av hjerteventiler og ringerKun abonnenterVLD
14/01/2019NO-Akershus: Rammeavtale på medisinsk utstyr med tilhørende forbruksmateriellNedre Romerike Innkjøpssamarbeid Nriutgått
28/12/2018NO-BODØ: U11.I PCI laboratorier til Nordlandssykehuset HFNordlandssykehuset Hf Senter For Utbyggingutgått
29/11/2018NO-KJELLER: Veiledende kunngjøring på Laboratorie- og elektromedisinsk utstyr med forbruksmateriell Kun abonnenterVLD
14/11/2018NO-Lillehammer: Ultralydapparat til hjerteutredningKun abonnenterKAT
08/11/2018NO-ELVERUM: Helsehuset Elverum - Anskaffelse av inventar og utstyr til legekontor, seremonirom og avfallsromElverum Kommuneutgått
01/11/2018NO-Vestlandet: EKG-elektroder for foretakene i Helse VestSykehusinnkjøp Hfutgått
27/10/2018NO-VADSØ: Invasiv kardiologi - forbruksmateriell (Nasjonale tjenester)Kun abonnenterKAT
27/10/2018NO-VADSØ: Hjerteklaffer, kateterbasert implantasjon - nasjonale tjenesterKun abonnenterKAT
17/10/2018NO-Vestlandet: Høring: EKG-elektroder for foretakene i Helse VestSykehusinnkjøp Hfutgått
11/10/2018NO-Oslo: Anskaffelse av sakkyndigtjenesterNorsk Pasientskadeerstatningutgått
09/10/2018NO- Akershus: Rammeavtale på medisinsk utstyr med tilhørende forbruksmateriellNedre Romerike Innkjøpssamarbeid Nriutgått