Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
14/01/2019NO-Akershus: Rammeavtale på medisinsk utstyr med tilhørende forbruksmateriellNedre Romerike Innkjøpssamarbeid Nriutgått
28/12/2018NO-BODØ: U11.I PCI laboratorier til Nordlandssykehuset HFNordlandssykehuset Hf Senter For Utbyggingutgått
29/11/2018NO-KJELLER: Veiledende kunngjøring på Laboratorie- og elektromedisinsk utstyr med forbruksmateriell Kun abonnenterVLD
14/11/2018NO-Lillehammer: Ultralydapparat til hjerteutredningKun abonnenterKAT
08/11/2018NO-ELVERUM: Helsehuset Elverum - Anskaffelse av inventar og utstyr til legekontor, seremonirom og avfallsromElverum Kommuneutgått
01/11/2018NO-Vestlandet: EKG-elektroder for foretakene i Helse VestSykehusinnkjøp Hfutgått
27/10/2018NO-VADSØ: Invasiv kardiologi - forbruksmateriell (Nasjonale tjenester)Kun abonnenterKAT
27/10/2018NO-VADSØ: Hjerteklaffer, kateterbasert implantasjon - nasjonale tjenesterKun abonnenterKAT
17/10/2018NO-Vestlandet: Høring: EKG-elektroder for foretakene i Helse VestSykehusinnkjøp Hfutgått
11/10/2018NO-Oslo: Anskaffelse av sakkyndigtjenesterNorsk Pasientskadeerstatningutgått
09/10/2018NO- Akershus: Rammeavtale på medisinsk utstyr med tilhørende forbruksmateriellNedre Romerike Innkjøpssamarbeid Nriutgått
26/09/2018NO-VADSØ: Kunngjøring Operasjon/prosedyrepakker/Dagkirurgiske pakker/Øre-Nese-Hals pakker, nevrokirurgiske pakker, diverse prosedyreKun abonnenterKAT
15/08/2018NO-OSLO: 1000605 Campus Ås Brukerutstyr K901.05 UltralydStatsbyggutgått
13/07/2018NO-Bergen: Informasjon om anskaffelsesbehov - Søvnregistreringsutstyr for levering til Nevrologisk avdeling ved Helse Bergen HFKun abonnenterVLD
06/07/2018NO-Drammen: 24 timer ekg, Vestre VikenSykehusinnkjøp Hfutgått
05/07/2018NO-VADSØ: Innovasjonspartnerskap - Fortsett å bli bedre!Kun abonnenterVLD
25/06/2018NO-VADSØ: Prosedyrepakker til foretakene i Helse Sør-ØstSykehusinnkjøp Hfutgått
21/06/2018NO-VADSØ: Ultralydapparat, Helse Nord, 11 stkSykehusinnkjøp Hfutgått
13/06/2018NO-Bergen: Utstyr til måling av hjerte- og lungefunksjon med tilhørende programvare for levering til Helse Bergen HFSykehusinnkjøp Hfutgått
12/06/2018NO-Notodden: Hjerteklaffer, kateterbasert implantasjon - nasjonale tjenesterSykehusinnkjøp Hfutgått