Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
30/04/2019NO-Stjørdal: Medisinsk forbruksmateriellKun abonnentern/a
29/04/2019NO-Stjørdal: Medisinsk forbruksmateriellVærnesregionen Innkjøputgått
26/04/2019NO-VADSØ: Endoskopiske produkter til foretakene i Helse Sør-Øst og Helse Midt-NorgeKun abonnenterVLD
09/04/2019NO-Stjørdal: Anbudskonkuranse medisinsk forbruksmateriell. Konkurransedokumenter til høringKun abonnenterVLD
04/03/2019NO-VADSØ: Sprøyter og kanyler-nasjonalSykehusinnkjøp Hfutgått
19/02/2019NO-Bergen: Laparoskopisk forbruksmateriell - GynekologiSykehusinnkjøp Hfutgått
10/12/2018NO-VADSØ: Anestesi- og Intensivprodukter (del 3) til foretakene i Helse Sør-ØstSykehusinnkjøp Hfutgått
19/10/2018NO-VADSØ: Veiledende kunngjøring Sprøyter og kanyler-nasjonalKun abonnenterVLD
12/09/2018NO-Oslo: Komprimatorbiler til RenovasjonsetatenOslo Kommune V/ Renovasjonsetatenutgått
24/08/2018NO-Vestlandet: Subkutane nåler til injeksjon og infusjon for foretakene i Helse VestSykehusinnkjøp Hfutgått
16/08/2018NO-VADSØ: Rammeavtale for kjøp av utstyr for venøs blodprøvetaking for levering til helseforetakene i Helse VestKun abonnenterKAT
03/07/2018NO-VADSØ: Invasive trykksett og blodgassprøyter for foretakene i Helse VestKun abonnenterKAT