Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
03/04/2019NO-Sandnes: Parallell rammeavtale levering av tiltak til barnevernstjenestenKun abonnenter16 dager
21/03/2019NO-Tysse: Ekstern gjennomgang av barnevernstjenestenSamnanger Kommuneutgått
18/03/2019NO-Langevåg: Juridiske tenester innan barnevernKun abonnenter4 dager
15/03/2019NO-OSLO: Evaluering av tilskudd til drift av organisasjoner og utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernetBarne- Og Likestillingsdepartementetutgått
07/03/2019NO-OSLO: Samfunnsøkonomisk analyse av en eventuell overføring av Bufetats ansvar og oppgaver på barnevernsområdet til nye regionerKun abonnenter3 dager
28/02/2019NO-Oslo: Invitasjon til markedsdialog om barnets beste vurderingerKun abonnenterVLD
20/02/2019NO-Tønsberg: Opplæringsprogram om barn og familier med minoritetsbakgrunnKun abonnenterVLD
19/02/2019NO-Akershus: Rammeavtale på barneverntjenester (saksbehandling og hjelpetiltak)Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid Nriutgått
19/02/2019NO-OSLO: Utredning av institusjonstilbudet i barnevernetBarne- Og Likestillingsdepartementetutgått
08/02/2019NO-BERGEN: EØS 005-2019 Anskaffelse av hjelpetiltak for barn og ungeBergen Kommuneutgått
29/01/2019NO-OSLO: Rammeavtale Informasjons- og rådgivingstjeneste for au pairer og vertsfamilierUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
23/01/2019NO-Oslo: Kjøp av forskningsprosjekt tilknyttet "Barnehjernevernet"Oslo Kommune V/Byrådsavdeling For Oppvekst Og Kunnskaputgått
14/01/2019NO-Tønsberg: Best egnede tiltak når barn skal bo utenfor foreldrehjemmetKun abonnenterKAT
04/01/2019NO-BØRSA: Juridisk bistand til barnevernet i Melhus og Skaun kommunerSkaun Kommuneutgått
19/12/2018NO-Tønsberg: Ny videreutdanning for barnevernet: Minoritetskompetanse i barnevernetBarne-, Ungdoms- Og Familiedirektoratetutgått
07/12/2018NO-Oslo: Intensjonskunngjøring: Habiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten til Oslo universitetssykehusKun abonnenterKAT
29/11/2018NO-ALTA: Konsulentkjøp omstillingsprosjekt: Alta kommune - endret livskraftig driftAlta Kommuneutgått
14/11/2018NO-Tønsberg: Akuttarbeid i det kommunale barnevernetKun abonnenterKAT
08/11/2018NO-Tønsberg: Barn, unge og familier i barnevernet – En longitudinell registerstudieKun abonnenterKAT
01/11/2018NO-Oslo: Konkurranse for kjøp av tiltak i barneverntjenestenKun abonnenterKAT