Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
16/07/2019NO-Lørenskog: Anskaffelse av rammeavtale på vikartjenesterKun abonnenter38 dager
12/07/2019NO-Tønsberg: Følgeevaluering Opprettelse av en veiledningsfunksjon i Bufdir om mindreårige ofre for menneskehandelKun abonnenter36 dager
10/07/2019NO-INDERØY: Parallelle rammeavtaler helse - og omsorgstjenester for Levanger og Verdal kommuneKun abonnenter39 dager
08/07/2019NO-Tønsberg: Barneverntjenestens arbeid med vold og overgrepKun abonnenter52 dager
24/06/2019NO-Tønsberg: Virkning av hjelpetiltak i barnevernetKun abonnenter38 dager
24/05/2019NO-Froland: Veiledning til foreldre – barnevernstjenestenFroland Kommuneutgått
14/05/2019NO-Tønsberg: Opplæringstilbud om minoriteter i barnevernetBarne-, Ungdoms- Og Familiedirektoratetutgått
03/04/2019NO-Sandnes: Parallell rammeavtale levering av tiltak til barnevernstjenestenSandnes Kommune.utgått
21/03/2019NO-Tysse: Ekstern gjennomgang av barnevernstjenestenSamnanger Kommuneutgått
18/03/2019NO-Langevåg: Juridiske tenester innan barnevernSula Kommuneutgått
15/03/2019NO-OSLO: Evaluering av tilskudd til drift av organisasjoner og utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernetBarne- Og Likestillingsdepartementetutgått
07/03/2019NO-OSLO: Samfunnsøkonomisk analyse av en eventuell overføring av Bufetats ansvar og oppgaver på barnevernsområdet til nye regionerBarne- Og Likestillingsdepartementetutgått
28/02/2019NO-Oslo: Invitasjon til markedsdialog om barnets beste vurderingerKun abonnenterVLD
20/02/2019NO-Tønsberg: Opplæringsprogram om barn og familier med minoritetsbakgrunnKun abonnenterVLD
19/02/2019NO-Akershus: Rammeavtale på barneverntjenester (saksbehandling og hjelpetiltak)Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid Nriutgått
19/02/2019NO-OSLO: Utredning av institusjonstilbudet i barnevernetBarne- Og Likestillingsdepartementetutgått
08/02/2019NO-BERGEN: EØS 005-2019 Anskaffelse av hjelpetiltak for barn og ungeBergen Kommuneutgått
29/01/2019NO-OSLO: Rammeavtale Informasjons- og rådgivingstjeneste for au pairer og vertsfamilierUtlendingsdirektoratet - Udiutgått
23/01/2019NO-Oslo: Kjøp av forskningsprosjekt tilknyttet "Barnehjernevernet"Oslo Kommune V/Byrådsavdeling For Oppvekst Og Kunnskaputgått
14/01/2019NO-Tønsberg: Best egnede tiltak når barn skal bo utenfor foreldrehjemmetKun abonnenterKAT