Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
30/04/2019NO-Stjørdal: Medisinsk forbruksmateriellKun abonnentern/a
29/04/2019NO-Stjørdal: Medisinsk forbruksmateriellVærnesregionen Innkjøputgått
12/04/2019NO-VADSØ: Ny utlysning CBRNE vernedrakt til norsk helsevesen - NasjonalSykehusinnkjøp Hfutgått
09/04/2019NO-Stjørdal: Anbudskonkuranse medisinsk forbruksmateriell. Konkurransedokumenter til høringKun abonnenterVLD
22/12/2018NO-OSLO: Markedsundersøkelse nr. 100793 Prosjekt 2590 CBRN deteksjons-, identifikasjons-, prøvetaknings- og merkeutstyrKun abonnenterVLD
13/12/2018NO-VADSØ: CBRNE vernedrakt til norsk helsevesenSykehusinnkjøp Hfutgått
08/11/2018NO-Oslo: Smittevernutstyr for høysikkerhetsisolatSykehusinnkjøp Hfutgått
17/08/2018NO-Baerums Verk: Levering av personlige verneutstyrKun abonnenterKAT