Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
08/12/2023NO-Innlandet: Medisinsk forbruksmateriell - Interkommunal rammeavtaleKun abonnenter38 dager
04/12/2023NO-Vestlandet: Invitasjon til markedsdialog - Strålebeskyttelsesprodukter til sykehusene i Helse Vest RHFKun abonnenter11 dager
13/10/2023NO-Agder og Sør-Østlandet: Operasjonshjelmer med tilbehør til helseforetakene i Helse Sør-Øst og Helse Midt-NorgeSykehusinnkjøp Hfutgått
31/08/2023NO-Norge: Hygieneprodukter, smittevern til helseforetakene i NorgeSykehusinnkjøp Hfutgått
05/07/2023NO-BERGEN: BB FOR 005-2023 RITS drakter til Bergen brannvesenBergen Kommune - Bergen Brannvesenutgått
13/06/2023NO-BERGEN: BB FOR 004-2023 Kjemikaliedrakter til Bergen brannvesenBergen Kommune - Bergen Brannvesenutgått
02/04/2023NO-Agder og Sør-Østlandet: Kontraktstildeling: Operasjonsbekledning til helseforetakene i Helse Sør-ØstKun abonnenterKAT
30/03/2023NO-Nord-Norge: Prekvalifisering - Vask, rens, vedlikehold og reparasjon av sikkerhetsutstyrForsvaret V/Forsvarets Logistikkorganisasjonutgått
19/03/2023NO-Vestfold og Telemark: Arbeidstøy og tekstiler hjemmetjenester og institusjonerKun abonnenterKAT
14/02/2023NO-Bergen: ANSK-22-0432 Rammeavtale hansker og personlig verneutstyr til laboratorierKun abonnenterKAT
06/02/2023NO-Oslo: Utstyr for røyk- og kjemikaliedykkingOslo Kommune V/ Brann- Og Redningsetatenutgått
03/02/2023NO-Norge: Veiledende kunngjøring Hygieneprodukter, smittevern til helseforetakene i NorgeKun abonnenterVLD
07/01/2023NO-Vestfold og Telemark: Arbeidstøy og tekstiler hjemmetjenester og institusjonerGki Grenlandskommunenes Innkjøpsenhetutgått
06/01/2023NO-Oslo: Utstyr for røyk- og kjemikaliedykkingOslo Kommune V/ Brann- Og Redningsetatenutgått