Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
16/07/2019NO-MYRE: Reasfaltering av molo, Myre - Sommarøy, Øksnes kommuneKun abonnenter19 dager
15/07/2019NO-Vik i Sogn: Leikanger vassverk - veg og vassledning i HenjadalenKun abonnenterKAT
10/07/2019NO-Oslo: Innleie byggherrepersonell - HordalandKun abonnenter163 dager
10/07/2019NO-Finnmark: Brurekkverk på riks- og fylkesveger i Finmark - 2019Kun abonnenter26 dager
09/07/2019NO-Nordli: Brudekke på Djupvasselva bruKun abonnenter30 dager
08/07/2019NO-Radøy: Fv. 565 - Marås-SoltveitKun abonnenter45 dager
05/07/2019NO-Trondheim: Rv706 Nydalsbrua med tilknytninger. E2 HovedentrepriseKun abonnenter47 dager
05/07/2019NO-TRONDHEIM: Entreprise - 300146 Rehabilitering TheisendammenKun abonnenter29 dager
04/07/2019NO-Oslo: Fv635 Helgøy – Mosnes Parsell: HP01 00000 - 01900Kun abonnenter59 dager
03/07/2019NO-Jondal: Jondal og Tørvikbygd ferjekaier- Utskifting av ferjekaibruKun abonnenter31 dager
02/07/2019NO-MOLDE: 2019-65 Innovasjonspartnarskap Nye løysningar for bygging og vedlikehald av fylkeskommunale bruerKun abonnenterVLD
02/07/2019NO-MOLDE: 2016006 - Røbekk gravlundKun abonnenter33 dager
02/07/2019NO-Torsken: Fv. 243 SifjordbruaKun abonnenter59 dager
01/07/2019NO-Hvaler: Fv. 108 Revholmen G/S-bru i Hvaler kommuneKun abonnenter4 dager
28/06/2019NO-STORSTEINNES: Ny Skutvikelva bruKun abonnenter12 dager
28/06/2019NO-Halden: Rehabilitering av Kirkegata bruKun abonnenter33 dager
28/06/2019NO-STORSTEINNES: Utbedring av Elverum bruKun abonnenter12 dager
27/06/2019NO-MYRE: Øksnes kommune - Bru over molo, Myre-SommarøyKun abonnenter1 dag
27/06/2019NO-Lyngen: Fv. 302 Rebbenesbotn bruKun abonnenter16 dager
26/06/2019NO-Stranda: Konsulentteneste for prosjektering av "Ødegårdsvegen"Kun abonnenter15 dager