Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
02/02/2019NO-VADSØ: Antibiotikalapper, testmedier og tilhørende produkter til resistensbestemmelse av bakterier med agardiffusjonsmetoden for Kun abonnenter15 dager
21/01/2019NO-Oslo: Anskaffelse av rammeavtale for analysetjenester av miljøgifter i jord,- og vannprøverOslo Kommune V/Eiendoms- Og Byfornyelsesetatenutgått
26/03/2018NO-Trondheim: Kartlegging av antibiotikaresistens i terrestriske miljø, jordMiljødirektoratetutgått
26/03/2018NO-Oslo: Reagenser og forbruksvarer til GeneXpert til Avd for mikrobiologiKun abonnenterKAT
26/03/2018NO-Trondheim: Kartlegging av antibiotikaresistens i akvatiske miljøMiljødirektoratetutgått