Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
08/06/2019NO-VADSØ: 2019/531 Intensjonskunngjøring - Helautomatisk dyrkningssystem, mykobakterier til St. Olavs hospital med opsjon Molde sykeKun abonnenterKAT
04/05/2019NO-OSLO: K923.02_02 Diverse analysinstrumenterStatsbyggutgått
02/02/2019NO-VADSØ: Antibiotikalapper, testmedier og tilhørende produkter til resistensbestemmelse av bakterier med agardiffusjonsmetoden for Sykehusinnkjøp Hfutgått
07/01/2019NO-Oslo: Produkter til manuell resistensbestemmelse av bakterier ved Oslo universitetssykehus HFSykehusinnkjøp Hfutgått
20/11/2018NO-Tromsø: Instrument til molekylær fæcesdiagnostikk til Universitetssykehuset Nord-Norge HFSykehusinnkjøp Hfutgått
21/09/2018NO-ÅS: Versatilt FlowcytometerNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitetutgått
08/08/2018NO-Tromsø: Instrument til molekylær fæcesdiagnostikk til Universitetssykehuset Nord-Norge HFSykehusinnkjøp Hfutgått
29/06/2018NO-Oppegård : Legionellasikring 4 bygg, samt serviceavtale - 18/5468Oppegård Kommuneutgått
27/06/2018NO-Tromsø: Instrument til molekylær fæcesdiagnostikk til Universitetssykehuset Nord-Norge HFSykehusinnkjøp Hfutgått