Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
24/04/2024NO-OSLO, Bergen: 2024/1869 - Prosjekt 1117705/06 Samlokalisering Havforskningsinstituttet (HI) og Fiskeridirektoratet (FDir) - Konsulentoppdrag kostnadsstyrerKun abonnenter30 dager
24/04/2024NO-Norge: 2024/1868 - Prosjekt 1117705/06 Samlokalisering Havforskningsinstituttet (HI) og Fiskeridirektoratet (FDir) - Konsulentoppdrag fremdriftsplanleggerKun abonnenter30 dager
24/04/2024NO-OSLO: Tjenester tilknyttet strategiske eksportsatsingerKun abonnenter30 dager
24/04/2024NO-BRØNNØYSUND: Dynamisk innkjøpsordning - SystemutviklingKun abonnenterKAT
24/04/2024NO-BERGEN: bistand til oppfølging og kontroll av lønns- og arbeidsvilkår, sosiale krav og miljøkravKun abonnenter6 dager
23/04/2024NO-Norge: Kjøp av konsulenttjenester til virksomhetsstyringKun abonnenter29 dager
23/04/2024NO-Innlandet: Strategisk kommunikasjons-, PR- og rådgivningstjenester for Fagskolen InnlandetKun abonnenterKAT
23/04/2024NO-Oslo: Markedsundersøkelse (RFI) - Anskaffelse av konsulenttjenester til forsvarssektoren innen utvalgte fagfeltKun abonnentern/a
23/04/2024NO-Oslo og Viken: Organisasjonsutvikling, ledergruppe- og teamutvikling - rammeavtaleKun abonnenter28 dager
23/04/2024NO-OSLO: Mulighetsstudie for utvikling av kostnadseffektivitet i Statnetts oppgaver som systemansvarligKun abonnenter21 dager
23/04/2024NO-Oslo: 24/00405 Anskaffelse av forsknings _ Kvalitativ studie om holdninger til vaksine og vaksinasjon - FHIKun abonnenter12 dager
23/04/2024NO-Oslo: 20-011 Strategi og rådgivningKun abonnenter1475 dager
22/04/2024NO-OSLO: NRK MA3261/19E - Dynamisk innkjøpsordning IKT KonsulenterKun abonnenterKAT
19/04/2024NO-Norge: KS' formidling av lov- og avtaleverk til kommuner og fylkeskommuner som arbeidsgivereKun abonnenter19 dager
19/04/2024NO-Gjerdrum: Konsulenttjenester til utviklingsarbeid i ledelsesutvikling innen oppvekstområdetKun abonnenter12 dager
18/04/2024NO-Oslo og Viken: DPS-avrop IKT konsulent - junior støtteressursKun abonnenterKAT
18/04/2024NO-Oslo og Viken: DPS-avrop IKT konsulent - Testleder/testansvarlig-2Kun abonnenterKAT
18/04/2024NO-Bodø: Prosjektleder OmstillingsprosjektKun abonnenter21 dager
18/04/2024NO-Skien: Konsulentbistand MiljøfyrtårnKun abonnenter6 dager
18/04/2024NO-OSLO: Intensjonskunngjøring inngåelse av bistandsavtale med ekspert for NordClassKun abonnenterKAT