Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
16/04/2019NO-Sarpsborg: DPS-ordning for konsulentbistand IKTKun abonnenter1418 dager
15/04/2019NO-Oslo: Strategisk Design UtviklingKun abonnenter23 dager
15/04/2019NO-OSLO: NRK MA3209/19E Rammevtale konsulentbistand VirksomhetsutviklingKun abonnenter30 dager
13/04/2019NO-HOLMESTRAND: Bistand offentlige anskaffelser - dynamisk innkjøpsordning(DPS)Kun abonnenter2180 dager
12/04/2019NO-OSLO: Kunngjøring av kontraktstildeling: Kostholdsfloken. Kosthold for sunn og bærekraftig folkehelseKun abonnenterKAT
12/04/2019NO-SORTLAND: Rammeavtale - bistand til videreføring av LEAN i MattilsynetKun abonnenter30 dager
12/04/2019NO-Oslo: Hvordan engasjere privat næringsliv i arbeidet med å forhindre og redusere marin forsøpling?Kun abonnenter14 dager
12/04/2019NO-Ålesund: Anskaffelse - Juridisk bistand til utvikling av eiendomsprosjekt i sentrum av Ålesund, 2019Kun abonnenter7 dager
11/04/2019NO-OSLO: 2019/1224 Rådgiviningstjenester kommunikasjon- dynamisk innkjøpsordningKun abonnenter2950 dager
11/04/2019NO-Oslo: Rammeavtale for konsulentbistand innenfor anskaffelsesområdetKun abonnenter28 dager
11/04/2019NO-Oslo: Prosessbistand til Kommunal- og moderniseringsdepartementet knyttet til utviklingsaktiviteter og brukermedvirkning ifm. nytKun abonnenter17 dager
11/04/2019NO-OSLO: Bistand til forberedelser til etablering av nytt direktorat - prosjektledelse og kostnadsanalyseKun abonnenter3 dager
10/04/2019NO-Trondheim: Evaluering av klimatilpasningsnettverket I Front (2015-2019)Kun abonnenter16 dager
09/04/2019NO-Burfjord: Gjennomgang av organisering i Kvænangen KommuneKun abonnenter17 dager
09/04/2019NO-Kleppe: Innfordringssystem Klepp kommuneKun abonnenterKAT
08/04/2019NO-Stjørdal: Kjøp av førstelinjetjeneste og næringsutviklingKun abonnenterKAT
08/04/2019NO-Frekhaug: Bistand til sjølvkostutrekningKun abonnenter26 dager
08/04/2019NO-Sørreisa: Utviklingsprogram i digital ledelse og prosessledelse knyttet til helhetlig digitaliseringsstrategiKun abonnenter8 dager
06/04/2019NO-OSLO: Følge- og resultatevaluering - Leve hele livet (ny)Kun abonnenter18 dager
05/04/2019NO-Trondheim: Evaluering av Forsvarets Program LOSKun abonnenter23 dager