Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
19/02/2019NO-OSLO: Anskaffelse av parallelle rammeavtaler for konsulenttjenester til NAVKun abonnenter27 dager
19/02/2019NO-Trondheim: Anskaffelse av tjenester for planlegging og gjennomføring av arrangement for Sykehusbygg HFKun abonnenter27 dager
19/02/2019NO-Lillehammer: Oppdatering kommunale regnskapsstandarderKun abonnenter20 dager
18/02/2019NO-BODØ: En fremtidsrettet organisering av Nordland fylkeskommuneKun abonnenter30 dager
13/02/2019NO-Asker: Ressursfordelingsmodell for skole, kommunesammenslåingKun abonnenterKAT
11/02/2019NO-Lillehammer: Kjøp av konsulenttjenester til utarbeidelse av høringsuttalelser til reguleringsplaner fra kommunesektorenKun abonnenter2 dager
08/02/2019NO-Oslo: NBIM anskaffelse av tjenester innen skatterådgivningKun abonnenter19 dager
08/02/2019NO-Lillestrøm: Avtale - Arkivavslutning med uttrekk av NOARK- og fagsystemerKun abonnenterKAT
07/02/2019NO-Trondheim: Ledelses- og organisasjonsutvikling Rammeavtale NTNUKun abonnenter45 dager
07/02/2019NO-BERGEN: FOR 005-2019 Varslingssystem til Bergen kommuneKun abonnenter9 dager
06/02/2019NO-Oslo: Utredning av tempoet i det grønne skiftet i NorgeKlima- Og Miljødepartementetutgått
04/02/2019NO-OSLO: Rammeavtale for formidling av konsulenttjenesterKun abonnenter16 dager
01/02/2019NO-Uggdal: Konkurransegjennomføring av entreprisen "Tysnes skule mellomtrinn"Kun abonnenter9 dager
01/02/2019NO-Bærum: Lommedalen - Kunstgressbane I - GrunnarbeiderKun abonnenter6 dager
31/01/2019NO-Oslo: Evaluering av Norges engasjement i SomaliaKun abonnenter25 dager
31/01/2019NO-Trondheim: Anskaffelse av kommunikasjonstjenester for Sykehusbygg HFKun abonnenter9 dager
31/01/2019NO-ÅLGÅRD: Rammeavtale på OrganisasjonspsykologerGjesdal Kommuneutgått
30/01/2019NO-OSLO: 2019/567 Bistand til utvikling av overordnet kontraktstrategi StatsbyggKun abonnenter9 dager
30/01/2019NO-Lillehammer: Strategisk kommunikasjonsrådgivningOppland Fylkeskommuneutgått
30/01/2019NO-Lysaker: KommunikasjonsrådgiverNorges Forskningsrådutgått