Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
05/02/2019NO-VADSØ: Blodvarmere med forbruksmateriell til Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HFKun abonnenter19 dager
01/02/2019NO-Bergen: Intensjonskunngjøring skleroseringsnåler, nasjonal avtaleKun abonnenterKAT
18/01/2019NO-VADSØ: Blodkomponentfremstillingsapparat til Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling ved AhusKun abonnenterVLD
17/01/2019NO-OSLO: 75309 US KLM Avdeling for Mikrobiologi SerologiinstrumentKun abonnenter11 dager
17/01/2019NO-Sarpsborg: Invitasjon til leverandørkonferanse for kjøp av senkning avlesingssystem til Sykehuset Østfold HFKun abonnenterVLD
14/01/2019NO-Akershus: Rammeavtale på medisinsk utstyr med tilhørende forbruksmateriellNedre Romerike Innkjøpssamarbeid Nriutgått
14/01/2019NO-Drammen: Leverandørkonferanse analysehallKun abonnenterVLD
14/01/2019NO-VADSØ: Avlesere og forbruksvarer til analysering av hemoglobinSykehusinnkjøp Hfutgått
19/12/2018NO-Stavanger : Mobil tappeenhet for levering til Helse Stavanger HFSykehusinnkjøp Hfutgått
13/12/2018NO-VADSØ: Prøvetakingsutstyr til kapillær prøvetaking - lansetter til hælstikkSykehusinnkjøp Hfutgått
09/11/2018NO-VADSØ: Koagulasjonsinstrumenter til Universitetssykehuset Nord-Norge HFKun abonnenterKAT
26/10/2018NO-Oslo: Blodposer og presser til Oslo universitetssykehus HFSykehusinnkjøp Hfutgått
23/10/2018NO-Telemark: Blodkulturskap til Sykehuset Telemark avd. Skien og NotoddenSykehusinnkjøp Hfutgått
22/10/2018NO-VADSØ: Blodposer og presser til Oslo universitetssykehus HFKun abonnenterKAT
18/10/2018NO-VADSØ: Blodposesett, samt leie av vipper og presser- nasjonal anskaffelseKun abonnenterVLD
10/10/2018NO-Haugesund: Laboratorie-automasjon, Helse Fonna HFHelse Fonna Hfutgått
09/10/2018NO- Akershus: Rammeavtale på medisinsk utstyr med tilhørende forbruksmateriellNedre Romerike Innkjøpssamarbeid Nriutgått
20/09/2018NO-Stavanger: Rammeavtale for kjøp av utstyrsavhengig forbruksmateriell til Choledochoskopi rack til Helse Stavanger HFKun abonnenterKAT
17/09/2018NO-Oslo: Blodposer og presser til Oslo universitetssykehus HFSykehusinnkjøp Hfutgått
17/09/2018NO-Oslo: Invitasjon til dialog: Pasientnær glukosemåling ved Oslo universitetssykehus HFKun abonnenterVLD