Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
05/06/2019NO-VADSØ: 2019-943 Plasmatinere til blodbanken STO - Invitasjon til produktpresentasjonKun abonnenterVLD
04/06/2019NO-Oslo: LIS 2022 Plasmaderiverte legemidler, samt salg og innsamling av plasmaKun abonnenterVLD
31/05/2019NO-VADSØ: Blodposesett, samt leie av blodpresser og vipper, nasjonal anskaffelse (NY)Kun abonnenter15 dager
29/05/2019NO-Trondheim: Persistente organiske miljøgifter i humane prøverMiljødirektoratetutgått
27/05/2019NO-VADSØ: Koagulasjonsanalyser STOKun abonnenterKAT
20/05/2019NO-VADSØ: Urologiske produkter til sykehusene i Helse VestKun abonnenter8 dager
09/05/2019NO-VADSØ: Blodposesett, samt leie av blodpresser og vipper, nasjonal anskaffelseSykehusinnkjøp Hfutgått
07/05/2019NO-Stavanger : Hemostaseinstrument med tilhørende instrumentavhengig forbruksmateriell for levering til Helse Stavanger HFSykehusinnkjøp Hfutgått
29/04/2019NO-VADSØ: 2019/7 Blodbankprodukter - Temperaturindikatorer 2. gangs utlysingSykehusinnkjøp Hfutgått
29/04/2019NO-Stavanger: Blodkultursystem - Bakteriologisk overvåking av trombocyttkonsentrater til Helse Stavanger HFSykehusinnkjøp Hfutgått
10/04/2019NO-VADSØ: Temperaturindikatorer til blodposer, Oslo universitetssykehus HFSykehusinnkjøp Hfutgått
09/04/2019NO-VADSØ: Instrumenter til immunhematologi/blodtypeserologi med instrumentavhengige reagenser og forbruksvarer, til UniversitetssykeSykehusinnkjøp Hfutgått
26/03/2019NO-VADSØ: 2019/7 Blodbankprodukter - TemperaturindikatorerSykehusinnkjøp Hfutgått
26/03/2019NO-VADSØ: Dialogmøte Pasientovervåkning, pasientvarme, blod og væskevarmere Helse Midt-Norge HMNKun abonnenterVLD
26/03/2019NO-Haugesund: Transkutan CO2 måler til Helse Fonna HFSykehusinnkjøp Hfutgått
23/03/2019NO-Oslo og Akershus: LIS 1912 BlodkoagulasjonsfaktorerSykehusinnkjøp Hfutgått
14/03/2019NO-Oslo: Intensjonskunngjøring: Afrese system til Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling ved Akershus universitetssykehusKun abonnenterKAT
05/03/2019NO-Skien: Blodkulturskap til Sykehuset TelemarkSykehusinnkjøp Hfutgått
21/02/2019NO-OSLO: 74818 US KLM IMM Blodtypemaskin 2 stk. (2019)Oslo Universitetssykehus Hf - Strategi Og Anskaffelsesavdelingen Mtvutgått
05/02/2019NO-VADSØ: Blodvarmere med forbruksmateriell til Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HFSykehusinnkjøp Hfutgått