Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
20/02/2019NO-Balsfjord: Entreprise Skredvarslingsanlegg fylkesveg 293 HolmbukturaKun abonnenter41 dager
29/01/2019NO-Oslo: Rammeavtale -Utarbeidelse, analyse og videreutvikling av relevante scenarioer for totalforsvaret i fred/krise/krigForsvaret V/Forsvarets Logistikkorganisasjonutgått
25/01/2019NO-TØNSBERG: Prosjektkoordinator - søk og redningDirektoratet For Samfunnssikkerhet Og Beredskap (Dsb)utgått
21/01/2019NO-TØNSBERG: Konsulentbistand tilknyttet TETRA kjernenettDirektoratet For Samfunnssikkerhet Og Beredskap (Dsb)utgått
15/01/2019NO-OSLO: Rammeavtale - Kjøp av arbeidsmiljørådgiving og psykologtjenesterTolldirektoratetutgått
09/01/2019NO-LARVIK: Analysetjenester for Larvik kommune (renseanlegg) -18/23190Larvik Kommuneutgått
07/01/2019NO-TØNSBERG: Konsulentbistand til utredning av neste generasjon nødnettKun abonnenterKAT
03/01/2019NO-Lørenskog : Opplæring av ansatte i håndtering av utfordrende atferd, trusler og vold ved Akershus universitetssykehus HFSykehusinnkjøp Hfutgått
22/12/2018NO-OSLO: Markedsundersøkelse nr. 100793 Prosjekt 2590 CBRN deteksjons-, identifikasjons-, prøvetaknings- og merkeutstyrKun abonnenterVLD
19/12/2018NO-Oslo: Anskaffelse av bistand innen sikkerhet og beredskap med presentasjonRuter Asutgått
18/12/2018NO-Lillehammer: RFI - Bruk av teknologi for å velge riktig beredskapsnivå ved flomfare - Lillehammer kommuneKun abonnenterVLD
14/12/2018NO-Grimstad: Nytt tilfluktsrom ArrestenGrimstad Kommuneutgått
07/12/2018NO-OSLO: Anskaffelse - Gjennomgang av sikkerhets- og beredskapsarbeidet i StortingetStortingetutgått
27/11/2018NO-VADSØ: Beredskapsanalyse Ambulanseavd. SIHFSykehusinnkjøp Hfutgått
15/11/2018NO-Oslo: Rammeavtale vikartjenesterForbrukerrådetutgått
26/10/2018NO-Oslo: Request for Information (RFI) - Simplified "Proof of Concept" for potential HSEQ servicesKun abonnentern/a
16/10/2018NO-Oslo: Anskaffelse av konsulentbistand innen sikring på jernbaneKun abonnenterKAT
12/10/2018NO-Gardermoen: Safety Assessment, Human Performance and ATM Cyber Security - Frame AgreementKun abonnenterKAT
06/10/2018NO-OSLO: Rammeavtale for ekstern bistand ifm gransking av alvorlige hendelserKun abonnenterKAT
01/10/2018NO-BERGEN: Vektertjenester for Høgskulen på VestlandetKun abonnenterKAT