Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
12/07/2019NO-Bærum: Konsulenttjenester for sikkerhetsvurdering kritikalitet atomberedskapKun abonnenter21 dager
08/07/2019NO-TØNSBERG: Konsulentbistand tilknyttet TETRA kjernenett 2Kun abonnenter33 dager
04/07/2019NO-Trondheim: HR-faglig bistand - Dynamisk innkjøpsordningKun abonnenter27 dager
12/06/2019NO-Bærum: Anskaffelse av 2 håndholdte NaI detektorerDirektoratet For Strålevern Og Atomsikkerhetutgått
06/05/2019NO-TROMSØ: Beredskapsanalyse Tromsø kommune brann og redningTromsø Kommuneutgått
16/04/2019NO-Horten: Konsulenttjenester i forbindelse med trening, kurs, øvelser og aksjoner innen akutt forurensning.Kystverketutgått
22/03/2019NO-Gardermoen: Markedsdialog – Rammeavtale for kjøp av bedriftshelsetjenesterKun abonnenterVLD
11/03/2019NO-STAVANGER: Kurs i forebygging, håndtering og oppfølging av vold og truslerStavanger Kommuneutgått
20/02/2019NO-OSLO: Tjenester knyttet til sikkerhet og beredskapInnovasjon Norgeutgått
20/02/2019NO-Balsfjord: Entreprise Skredvarslingsanlegg fylkesveg 293 HolmbukturaStatens Vegvesenutgått
29/01/2019NO-Oslo: Rammeavtale -Utarbeidelse, analyse og videreutvikling av relevante scenarioer for totalforsvaret i fred/krise/krigForsvaret V/Forsvarets Logistikkorganisasjonutgått
25/01/2019NO-TØNSBERG: Prosjektkoordinator - søk og redningDirektoratet For Samfunnssikkerhet Og Beredskap (Dsb)utgått
21/01/2019NO-TØNSBERG: Konsulentbistand tilknyttet TETRA kjernenettDirektoratet For Samfunnssikkerhet Og Beredskap (Dsb)utgått
15/01/2019NO-OSLO: Rammeavtale - Kjøp av arbeidsmiljørådgiving og psykologtjenesterTolldirektoratetutgått
09/01/2019NO-LARVIK: Analysetjenester for Larvik kommune (renseanlegg) -18/23190Larvik Kommuneutgått
07/01/2019NO-TØNSBERG: Konsulentbistand til utredning av neste generasjon nødnettKun abonnenterKAT
03/01/2019NO-Lørenskog : Opplæring av ansatte i håndtering av utfordrende atferd, trusler og vold ved Akershus universitetssykehus HFSykehusinnkjøp Hfutgått
22/12/2018NO-OSLO: Markedsundersøkelse nr. 100793 Prosjekt 2590 CBRN deteksjons-, identifikasjons-, prøvetaknings- og merkeutstyrKun abonnenterVLD
19/12/2018NO-Oslo: Anskaffelse av bistand innen sikkerhet og beredskap med presentasjonRuter Asutgått
18/12/2018NO-Lillehammer: RFI - Bruk av teknologi for å velge riktig beredskapsnivå ved flomfare - Lillehammer kommuneKun abonnenterVLD