Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
30/11/2023NO-BERGEN: ANSK-23-0162: Anskaffelse av kapitalforvaltningstjenester for Unifond ASKun abonnenter23 dager
17/11/2023NO-Norge: Anskaffelse av innskuddspensjon med tilhørende risikodekningerKun abonnenter25 dager
12/11/2023NO-Oslo og Viken: PensjonskursKun abonnenterKAT
06/11/2023NO-BERGEN: Forvaltning av VLFK sin gjeldsportefølje - rådgjevingVestland Fylkeskommune - Innkjøpsseksjonenutgått
07/09/2023NO-Sarpsborg: DIO ordning økonomikonsulenterKun abonnenterKAT
27/08/2023NO-Oslo og Viken: PensjonskursOslomet - Storbyuniversitetetutgått
02/07/2023NO-Viken: DIO ordning økonomikonsulenterKun abonnenter1297 dager
30/04/2023NO-Oslo: KapitalforvaltningstjenesterMaritim Pensjonskasseutgått
31/03/2023NO-SANDVIKA: Rådgivningsbistand som omhandler offentlig tjenestepensjon i Bærum kommuneKun abonnenterKAT
22/12/2022NO-Lørenskog: Anskaffelse av rådgivningstjenester i forbindelse med offentlig tjenestepensjonLørenskog Kommuneutgått