Søkeresultat

? PublisertTittelInnkjøperTidsfrist
22/12/2022NO-Lørenskog: Anskaffelse av rådgivningstjenester i forbindelse med offentlig tjenestepensjonLørenskog Kommuneutgått
11/12/2022NO-SANDVIKA: Rådgivningsbistand som omhandler offentlig tjenestepensjon i Bærum kommuneBærum Kommuneutgått
10/11/2022NO-Bærum: Invitasjon til markedsdialog vedrørende rådgivningsbistand offentlig tjenestepensjon i BærumKun abonnenterVLD
07/10/2022NO-Oslo og Viken: Anskaffelse av fondsforvalterKun abonnenterKAT
07/10/2022NO-Strand: Strand kommune, offentlig tjenestepensjonWaco Forsikringsmegling As utgått
08/09/2022NO-Norge: Hybridpensjon med individuelt investeringsvalg - Uførepensjon - for Renovasjonsselskapet GLØR IKSSöderberg & Partners Nord Asutgått
29/07/2022NO-Norge: Pensjon NTO 2022Norsk Teater Og Orkesterforeningutgått
04/07/2022NO-Oslo og Viken: Uavhengige analysetjenester for investeringsbeslutninger innen kapitalforvaltningStatens Pensjonskasse Forvaltningsbedriftutgått
18/06/2022NO-Vestland: Rådgjeving knytt til pensjonsforsikring og finansrådgjevingVestland Fylkeskommuneutgått
15/04/2022NO-Oslo og Viken: Anskaffelse av fondsforvalterSpordrift Asutgått
09/04/2022NO-OSLO: Aktuartjenester - AvtaleNorges Bankutgått
12/03/2022NO-Oslo: Anskaffelse - FondsforvalterKun abonnenterKAT
27/02/2022NO-TRONDHEIM: Videreutvikling av et nasjonalt opplæringsprogram i miljøbehandling med integrert bruk av musikk, sang og bevegelseKun abonnenterKAT
13/02/2022NO-Oslo: Rammeavtale for produktscreeningKun abonnenterKAT